NCR SelfServ 84 Drive-Up

 NCR SelfServ 84 Drive-Up  מבית NCR הינו כספומט המיועד להצבה באתרים חיצוניים ומותקן בפתח בקיר
(
TTW- Through The Wall).
המכשיר תוכנן כך שלקוחות יוכלו לקבל שירות ישירות מתוך הרכב שלהם.
מבנה המכשיר מאפשר תצורה נרחבת ומלאה של כל המכלולים הזמינים לביצוע כלל הפעולות הנדרשות לשירות עצמי.
ה– SelfServ 84 תוכנן בכדי לתת מענה לביצוע פעולות בשירות עצמי בנפח בינוני עד גבוה. בכספומט זה ניתן לבצע מגוון רחב של פעולות, כגון: הנפקה והפקדת מזומנים והפקדת שיקים (בודדים או בחבילות) וכן מיחזור מזומנים. בנוסף, ניתן גם לבצע בכספומט זה טווח רחב של שירותים אחרים כדוגמת תשלום חשבונות, העברת כסף, טעינת יתרה כרטיס Pre-paid, משיכת מזומנים באמצעות טלפון נייד ועוד.
כספומט זה הינו פתרון מצוין להנגשת השירותים המוצעים בתוך הסניף הקיים לביצוע בשירות עצמי 24/7 על ידי הלקוחות.

כאמור לעיל, בכספומט זה קיימת האפשרות למיחזור מזומנים (באישור בנק ישראל) כך שניתן להרחיב את תפקוד הכספומט ולהציע את קיבולת הנפקת המזומנים הגדולה ביותר בשוק.


למידע נוסף, ניתן לפנות לאיתמר זילברמן  03-5265569

או באימייל:  itamar@ncr.co.il

NCR SelfServ 84 Drive-Up
סגירת תפריט
סגור נגישות