[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עגלות רפואיות ממוחשבות

מהפכת הניידות נכנסת לעולם הרפואה!
עגלות רפואיות מתקדמות שמספקת חברת מיטווך משמשות כתחנות עבודה הזמינות עבור הרופאים והרופאות בכל מקום ומאפשרות גישה מהירה ונוחה לתיק הרפואי של החולה.

עגלה ממוחשבת עם מדף

עגלה ממוחשבת לציוד מחשוב עם מדף ייעודי

מדף ייעודי עליו ניתן להניח: מחשב / UPS / נגן או כל מוצר נוסף

שירותים אפשריים במסגרת אספקת המוצר: ניתן להוסיף שירות ואחריות בהתאם ל-SLA נידרש - כולל 24/7, תוך 4 שעות.

עגלות רפואיות ממוחשבות

מהפכת הניידות נכנסת לעולם הרפואה!
עגלות רפואיות מתקדמות שמספקת חברת מיטווך משמשות כתחנות עבודה הזמינות עבור הרופאים והרופאות בכל מקום ומאפשרות גישה מהירה ונוחה לתיק הרפואי של החולה.

עגלה ממוחשבת עם מדף

עגלה ממוחשבת לציוד מחשוב עם מדף ייעודי

מדף ייעודי עליו ניתן להניח: מחשב / UPS / נגן או כל מוצר נוסף

שירותים אפשריים במסגרת אספקת המוצר: ניתן להוסיף שירות ואחריות בהתאם ל-SLA נידרש - כולל 24/7, תוך 4 שעות.