[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

Teradata Vantage
Analytics

Cloud & On-Prem Analytics Platform

Teradata
V
antage

הפלטפורמה המתקדמת לאנליטיקה היברידית

פלטפורמת Teradata Vantage, הן ביישום On-Prem והן ביישום בכל העננים המוכרים (AWS, Azure & GCP) מאפשרת לחברות לאחד את ה-Data Lake ביחד עם ה-Data Warehouse הארגוני ובכך לחסוך כסף רב בעלויות הקמה ותחזוקה נפרדות, כמו גם בסנכרון המידע בין הסביבות.

בנוסף, פתרון Teradata Analytics Hub המורחב של Teradata מאפשר שמירה ועיבוד מידע במגוון רחב של פורמטים, כולל: Hadoop, AWS S3, Azure Blobs ועוד, תוך ניצול היתרון היחסי בכל פלטפורמה ותוך שילוב בין ענן ל-On Prem.

מה הופך את הפתרון הזה למיוחד:

Hybrid Cloud & On Prem

 מסיבות רגולטוריות או מסיבות של הגנה על המידע הרגיש ביותר, חברות מעדיפות לעיתים ליישם את ה-Data Warehouse שלהן בצורה מבוזרת והיברידית כך שחלק מהעיבודים יבוצעו On-Prem וחלקם יבוצעו בענן.
Teradata Vantage, בגרסתו הזהה לענן ול-On-Prem מאפשר לבצע הפרדה זו, ולנייד בקלות עיבודים בין סביבות מבלי שיהיה צורך לשכתב אותם ותוך ניוד רישוי בין סביבות הענן השונות לסביבת ה-On-Prem!

העדר חסמים לגדילה

ל-Teradata Vantage יש יכולת גידול בכל אחד מהמימדים (או בכולם ביחד) הן של כמות דטה והן של מורכבות שאילתות, מקביליות המשתמשים, עדכניות המידע, זמני תגובה של תתי שניות, עיבודי Machine Learning & AI ועוד, וכל זאת מבלי לחשוש מלהיתקל בתיקרת זכוכית.

מובילה מקצועית לפי האנליסטים

הייחודיות שלTeradata איפשרה לה לקטוף את המקום הראשון בכל ארבע הקטגוריות של דו"ח Gartner Critical Capabilities for Data Management Solutions for Analytics Report 2019, כדלהלן:

  1. Data Warehouse זמן אמת!
  2. Data Warehouse מסורתי המאופיין במקביליות שאילתות גבוהה וכן בהרצת יישומים אנליטיים כבדים ויישומי זמן אמת במקביל על אותה מכונה.
  3. Logical Data Warehouse – ביזור המידע ושמירתו במקורות מידע שונים ואיחוד לוגי שלו רק בזמן השאילתה.
  4. Data Warehouse למידע בלתי מובנה, תוך הבנייה וניתוח של מידע בזמן העיבוד (Late Binding).

להתיך ולנתח הכל (Ingest Anything)

מעבר לניתוח מידע מובנה, הפתרון  מאפשר לאחד, לשמור ולנתח מידע מגווון, כולל מידע מסנסורים IOT, לוגים של מערכות ומכשירים, מידע מרשתות חברתיות וכד'. המערכת מאפשרת לנתח סוגים ופורמטים של דטה שונים וחדשים ובין היתר: JSON, BSON, XML, Avro, Parquet, CSV בכל נפח ותוך שימוש בשפות פיתוח כמו R, פייטון, ג'אווה וכן בממשקי משתמש חדשים כדוגמת Jupiter Notebook.

מערכת ה-Workload Management המתקדמת בעולם

מאפשרת להקצות משאבים לסוגי שאילתות, סוגי משתמשים לפי דחיפויות עיסקיות ותוך הגדרת חוקי ניהול חריגים אוטומטיים, אשר מבטיחים שגם אם משתמש ביצע בטעות שאילתה לא הגיונית, היא תוזז אוטומית לתור צדדי ולא תפריע לשאר המשתמשים.

Teradata Vantage
Analytics

Cloud & On-Prem Analytics Platform

Teradata Vantage

הפלטפורמה המתקדמת לאנליטיקה היברידית

פלטפורמת Teradata Vantage, הן ביישום On-Prem והן ביישום בכל העננים המוכרים (AWS, Azure & GCP) מאפשרת לחברות לאחד את ה-Data Lake יחד עם ה-Data Warehouse הארגוני ובכך לחסוך כסף רב בעלויות הקמה ותחזוקה נפרדות, כמו גם בסנכרון המידע בין הסביבות.

בנוסף פתרון Teradata Analytics Hub של Teradata מאפשר שמירה ועיבוד מידע במגוון רחב של פורמטים, כולל Cloudera  Hadoop, AWS S3, Azure Blobs ועוד, תוך ניצול היתרון היחסי בכל פלטפורמה ותוך שקיפות למשתמש.

מה הופך את הפתרון הזה למיוחד:

Hybrid Cloud & On Prem

מסיבות רגולטוריות או מסיבות של הגנה על המידע הרגיש ביותר, חברות מעדיפות לעיתים ליישם את ה-Data Warehouse שלהן בצורה מבוזרת והיברידית כך שחלק מהעיבודים יבוצעו On-Prem וחלקם יבוצעו בענן.
Teradata Vantage, בגרסתו הזהה לענן ול-On-Prem מאפשר לבצע הפרדה זו, ולנייד בקלות עיבודים בין סביבות מבלי שיהיה צורך לשכתב אותם ותוך ניוד רישוי בין סביבות הענן השונות לסביבת ה-On-Prem!

העדר חסמים לגדילה

ל-Teradata Vantage יש יכולת גידול בכל אחד מהמימדים (או בכולם ביחד) הן של כמות דטה והן של מורכבות שאילתות, מקביליות המשתמשים, עדכניות המידע, זמני תגובה של תתי שניות, עיבודי Machine Learning & AI ועוד, וכל זאת מבלי לחשוש מלהיתקל בתיקרת זכוכית.

מובילה מקצועית לפי האנליסטים

הייחודיות שלTeradata איפשרה לה לקטוף את המקום הראשון בכל ארבע הקטגוריות של דו"ח Gartner Critical Capabilities for Data Management Solutions for Analytics Report 2019, כדלהלן:

  1. Data Warehouse זמן אמת!
  2. Data Warehouse מסורתי המאופיין במקביליות שאילתות גבוהה וכן בהרצת יישומים אנליטיים כבדים ויישומי זמן אמת במקביל על אותה מכונה.
  3. Logical Data Warehouse – ביזור המידע ושמירתו במקורות מידע שונים ואיחוד לוגי שלו רק בזמן השאילתה.
  4. Data Warehouse למידע בלתי מובנה, תוך הבנייה וניתוח של מידע בזמן העיבוד (Late Binding).

להתיך ולנתח הכל (Ingest Anything)

מעבר לניתוח מידע מובנה, הפתרון  מאפשר לאחד, לשמור ולנתח מידע מגווון, כולל מידע מסנסורים IOT, לוגים של מערכות ומכשירים, מידע מרשתות חברתיות וכד'. המערכת מאפשרת לנתח סוגים ופורמטים של דטה שונים וחדשים ובין היתר: JSON, BSON, XML, Avro, Parquet, CSV בכל נפח ותוך שימוש בשפות פיתוח כמו R, פייטון, ג'אווה וכן בממשקי משתמש חדשים כדוגמת Jupiter Notebook.

מערכת ה-Workload Management המתקדמת בעולם

מאפשרת להקצות משאבים לסוגי שאילתות, סוגי משתמשים לפי דחיפויות עיסקיות ותוך הגדרת חוקי ניהול חריגים אוטומטיים, אשר מבטיחים שגם אם משתמש ביצע בטעות שאילתה לא הגיונית, היא תוזז אוטומית לתור צדדי ולא תפריע לשאר המשתמשים.