[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שולחנות חשמליים עם גובה מתכוונן

מבחר שולחנות בעלי טכנולוגיה ממונעת עוצמתית המאפשרת מעבר חלק בין אפשרויות גובה שונות,
ומקנה לעובדות ולעובדים יכולת תנועה במהלך העבודה, מעבר קל מישיבה לעמידה וכיוון גובה משטח העבודה.
תחנות עבודה אקטיביות משפרות ריכוז, מגבירות יצירתיות ומגדילות תפוקה.

אביזרים לשולחנות חשמליים

שולחנות חשמליים עם גובה מתכוונן

מבחר שולחנות בעלי טכנולוגיה ממונעת עוצמתית המאפשרת מעבר חלק בין אפשרויות גובה שונות,
ומקנה לעובדות ולעובדים יכולת תנועה במהלך העבודה, מעבר קל מישיבה לעמידה וכיוון גובה משטח העבודה.
תחנות עבודה אקטיביות משפרות ריכוז, מגבירות יצירתיות ומגדילות תפוקה.

אביזרים לשולחנות חשמליים