[ubermenu config_id="main"]

מאמרים וחדשות

חברת מיטווך השלימה פרויקט לשדרוג מערך הטלפוניה וניהול מוקדי השירות בבנק ישראל, המבוסס על מערכות AVAYA

חברת מיטווך דורגה בסקר השנתי של STKI כמובילת שוק (Tier 1) ל-2022 ב-5 קטגוריות IT שונות

מיטווך הטמיעה מערך תקשורת של אוויה בבנק יהב – במיליוני שקלים

AVAYA מאפשרת ל-2 מיליון עובדים ביותר מ- 11K ארגונים ברחבי העולם, להישאר מחוברים גם בימי משבר הקורונה!

חטיבת התקשורת בחברת מיטווך יישמה מערכת טלפוניית IP בחברת BSH ישראל

מיטווך בשיתוף חברת Avaya זכו בפרויקט להחלפת הטלפוניה ומוקדי השרות במרכז הבינתחומי הרצליה

חברת מיטווך הטמיעה פתרון Omni Channel לטובת "היום הפתוח המקוון" הראשון באוניברסיטת בר-אילן

בעקבות אירוע - IT Awards 2017 של אנשים ומחשבים

מאמרים וחדשות

מיטווך הטמיעה מערך תקשורת של אוויה בבנק יהב – במיליוני שקלים

חברת מיטווך דורגה בסקר השנתי של STKI כמובילת שוק (Tier 1) ל-2022 ב-5 קטגוריות IT שונות

חברת מיטווך הטמיעה פתרון Omni Channel לטובת "היום הפתוח המקוון" הראשון באוניברסיטת בר-אילן

AVAYA מאפשרת ל-2 מיליון עובדים ביותר מ- 11K ארגונים ברחבי העולם, להישאר מחוברים גם בימי משבר הקורונה!

חטיבת התקשורת בחברת מיטווך יישמה מערכת טלפוניית IP בחברת BSH ישראל

מיטווך בשיתוף חברת Avaya זכו בפרויקט להחלפת הטלפוניה ומוקדי השרות במרכז הבינתחומי הרצליה

מיטווך השלימה שידרוג טלפוניה וניהול מוקדי השירות בבנק ישראל, המבוסס על מערכות AVAYA

בעקבות אירוע - IT Awards 2017 של אנשים ומחשבים