NCR SelfServ™ Checkout Mini - עמדת מכירה בשירות עצמי

NCR SelfServ™ Checkout Mini

עמדת המכירה הקומפקטית בשירות עצמי NCR SelfServ™ Checkout Mini, היא העמדה הקטנה ביותר הקיימת בתחום העמדות לשרות עצמי.

עמדה זו מכילה מדף לאריזת שקית אחת והיא משמשת לקניית כמות קטנה של מצרכים בחנויות בהן סל הקנייה של הלקוח קטן. ניתן לשלב עמדות אלה כעמדות" קופות מהירות" בחנויות בהן מרבית עמדות הקופה משמשות לקניות סל מוצרים גדול.
"עמדות מיני" אלה, ניתנות להסבה במקום ובמהירות רבה, לעמדות מאוישות, ללא כל שינוי במרכיביהן.

כל עמדות המכירה של NCR בשhרות העצמי, הן בעלות מנגנוני אבטחה למניעת גניבות והונאות. גם עמדת מכירה זו מאפשרת צורות תשלום מגוונות כמו: מזומן (שטרות ומטבעות), המחאות, קופונים, כרטיסי אשראי ואמצעי תשלום אלקטרוניים אחרים.

NCR SelfServ™ Checkout Mini

עמדת מכירה בשירות עצמי

NCR SelfServ™ Checkout Mini

עמדת המכירה הקומפקטית בשירות עצמי NCR SelfServ™ Checkout Mini, היא העמדה הקטנה ביותר הקיימת בתחום העמדות לשרות עצמי.

עמדה זו מכילה מדף לאריזת שקית אחת והיא משמשת לקניית כמות קטנה של מצרכים בחנויות בהן סל הקנייה של הלקוח קטן. ניתן לשלב עמדות אלה כעמדות" קופות מהירות" בחנויות בהן מרבית עמדות הקופה משמשות לקניות סל מוצרים גדול.
"עמדות מיני" אלה, ניתנות להסבה במקום ובמהירות רבה, לעמדות מאוישות, ללא כל שינוי במרכיביהן.

כל עמדות המכירה של NCR בשhרות העצמי, הן בעלות מנגנוני אבטחה למניעת גניבות והונאות. גם עמדת מכירה זו מאפשרת צורות תשלום מגוונות כמו: מזומן (שטרות ומטבעות), המחאות, קופונים, כרטיסי אשראי ואמצעי תשלום אלקטרוניים אחרים.