NCR SelfServ™ Checkout Convertible - עמדת מכירה דו-צדדית

NCR SelfServ™ Checkout Convertible

 

עמדת צ'ק אאוט דו-צדדית NCR  SelfServ™ Checkout Convertible. עמדת תשלום עצמי, תורמת לשיפור חווית השירות ובונה נאמנות לקוחות.מנצלת ביעילות שטח רצפה קטן בחנות העמדה מאפשרת יעילות כפולה ע"י מתן שירות דו צדדי לשני לקוחות בו זמנית: צ'ק אאוט בשירות עצמי מצד אחד ושירות ע"י קופאי/ת מהצד השני.

העמדה מצויידת בהתקן מסתובב המאפשר המרת עמדה לשירות עצמי לעמדת שירות ע"י קופאי/ת תוך דקות ספורות, הכל בהתאם לצרכים המשתנים בחנות.

תאגיד NCR מפתח ומייצר מיגוון רחב של עמדות מכירה לשרות עצמי, והוא המוביל בעולם בתחום חדשני זה.

NCR SelfServ™ Checkout Convertible

עמדת מכירה דו-צדדית

NCR SelfServ™ Checkout Convertible

עמדת צ'ק אאוט דו-צדדית NCR  SelfServ™ Checkout Convertible. עמדת תשלום עצמי, תורמת לשיפור חווית השירות ובונה נאמנות לקוחות.מנצלת ביעילות שטח רצפה קטן בחנות העמדה מאפשרת יעילות כפולה ע"י מתן שירות דו צדדי לשני לקוחות בו זמנית: צ'ק אאוט בשירות עצמי מצד אחד ושירות ע"י קופאי/ת מהצד השני.

העמדה מצויידת בהתקן מסתובב המאפשר המרת עמדה לשירות עצמי לעמדת שירות ע"י קופאי/ת תוך דקות ספורות, הכל בהתאם לצרכים המשתנים בחנות.

תאגיד NCR מפתח ומייצר מיגוון רחב של עמדות מכירה לשרות עצמי, והוא המוביל בעולם בתחום חדשני זה.