NCR Self Serv 34

NCR SelfServ™ 34 drive up הינו כספומט שתוכנן כך שלקוחות יוכלו לקבל שירות מתוך הרכב שלהם. הכספומט תוכנן במיוחד לשימוש עבור טרנזקציות בנפח גבוה, הוא מוציא מזומנים וכן מציע טווח רחב של שירותים נוספים, כגון:זה תשלום חשבונות, העברת כסף, טעינת יתרה באמצעות טלפון נייד ועוד.

זהו הכספומט המושלם לנגישות מהרכב, ומעניק לך את הטווח הנרחב ביותר של אפשרויות שדרוג, כגון: הפקדת מזומנים ושיקים בודדים או בחבילות, המרה אלקטרונית של שיקים ומיחזור מזומנים. ניתן אף להרחיב את תפקוד הכספומט ולהציע את קיבולת הוצאת המזומנים הגדולה ביותר בשוק. לכספומט זה, התוכנן לנגישות מהרכב, הגנה מלאה מפני תנאי מזג האוויר וכך ניתן להציבו כמעט בכל מקום והמותג שלך זוכה לנראות במקומות שונים ומגוונים.

SelfServ™ 34 walk-up הינוכספומט חיצוני עם גישה דרך הקיר, שנבנה במיוחד לשימוש עבור טרנזקציות בנפח גבוה. הוא מוציא מזומנים וכן ניתן גם להפקיד דרכו מזומנים ושיקים. כספומט זה מציע טווח רחב של שירותים נוספים, כגון: תשלום חשבונות, העברת כסף, טעינת יתרה באמצעות טלפון נייד ועוד.

זהו הכספומט החיצוני המושלם לצרכים של מגוון טרנזקציות רחב שניתן לקבל בשירות עצמי, ומעניק לך את הטווח הנרחב ביותר של אפשרויות שדרוג, כגון: הפקדת מזומנים ושיקים בודדים או בחבילות, המרה אלקטרונית של שיקים כמו גם מיחזור מזומנים. ניתן אף להרחיב את תפקוד הכספומט ולהציע את קיבולת הוצאת המזומנים הגדולה ביותר בשוק.
כספומט חיצוני זה נבנה ותוכנן לעמידה בתנאי מזג אוויר קשים – כדי לעזור לך להשיג נוכחות מותג מרבית על-ידי הרחבת אפשרויות ההצבה במקומות שונים ומגוונים. 

למידע נוסף, ניתן לפנות לאיתמר זילברמן

בטלפון:  03-5265569
או באימייל:  itamar@ncr.co.il

NCR SelfServ 34
סגירת תפריט
סגור נגישות