Data Warehouse & Analytics

 

חטיבת Data Warehouse & Analytics בחברת מיטווך מתמקדת בייעוץ, מכירה, יישום ובמתן שירותי תחזוקה ותמיכה, לתוכנת Teradata Data Warehouse  בכלל ולגרסה החדשנית והנפוצה ביותר מבית Teradata הקרויה Teradata Vantage, לעולמות ה- Big Data. כמו כן החטיבה מייעצת, מיישמת ותומכת בישראל  גם בתוכנות Microstrategy וכן ב- Cloudera Hadoop.  בנוסף החטיבה מיישמת פרויקטים ואפליקציות בתחומים אלה אצל לקוחותיה וכן מפתחת אפליקציות עסקיות על בסיס טכנולוגיות אלה להתקנה באתר הלקוח או בענן (Cloud). הפרויקטים המיושמים על ידי החטיבה, מהווים אבן יסוד בניהול מודרני ואפקטיבי של פעילויות עיסקיות רבות.

 

חברת י.א. מיטווך ובניו מייצגת בישראל את פלטפורמת האינטלגנציה העסקית של MicroStrategy BI. למעלה מ- 2,800 לקוחות, אשר רבים מהם מצויים בצמרת המשק העולמי ברשימת ה– 500 FORTUNE, עושים שימוש בארגונם בפלטפורמת האינטליגנציה העסקית של חברת MicroStrategy. פתרונות ה- Business Intelligence  של Microstrategy הם מהטובים ביותר הקיימים כיום בשוק ה- BI.
 Microstrategy Distributer Reseller Israel

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

Data Warehouse & Analytics

 חטיבת Data Warehouse & Analytics בחברת מיטווך מתמקדת בייעוץ, מכירה, יישום ובמתן שירותי תחזוקה ותמיכה, לתוכנת Teradata Data Warehouse  בכלל ולגרסה החדשנית והנפוצה ביותר מבית Teradata הקרויה Teradata Vantage, לעולמות ה- Big Data. כמו כן החטיבה מייעצת, מיישמת ותומכת בישראל  גם בתוכנות Microstrategy וכן ב- Cloudera Hadoop.  בנוסף החטיבה מיישמת פרויקטים ואפליקציות בתחומים אלה אצל לקוחותיה וכן מפתחת אפליקציות עסקיות על בסיס טכנולוגיות אלה להתקנה באתר הלקוח או בענן (Cloud). הפרויקטים המיושמים על ידי החטיבה, מהווים אבן יסוד בניהול מודרני ואפקטיבי של פעילויות עיסקיות רבות.

 

חברת י.א. מיטווך ובניו מייצגת בישראל את פלטפורמת האינטלגנציה העסקית של MicroStrategy BI. למעלה מ- 2,800 לקוחות, אשר רבים מהם מצויים בצמרת המשק העולמי ברשימת ה– 500 FORTUNE, עושים שימוש בארגונם בפלטפורמת האינטליגנציה העסקית של חברת MicroStrategy. פתרונות ה- Business Intelligence  של Microstrategy הם מהטובים ביותר הקיימים כיום בשוק ה- BI.
 Microstrategy Distributer Reseller Israel

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל-
050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

סגור נגישות