Data Warehouse & Analytics

 

חטיבת Data Warehouse & Analytics בחברת מיטווך מתמקדת בייעוץ, מכירה, יישום ובמתן שירותי תחזוקה ותמיכה, לתוכנת Teradata Data Warehouse  בכלל ולגרסה החדשנית והנפוצה ביותר מבית Teradata הקרויה Teradata Vantage, לעולמות ה- Big Data. כמו כן החטיבה מייעצת, מיישמת ותומכת בישראל  גם בתוכנות Microstrategy וכן ב- Cloudera Hadoop.  בנוסף החטיבה מיישמת פרויקטים ואפליקציות בתחומים אלה אצל לקוחותיה וכן מפתחת אפליקציות עסקיות על בסיס טכנולוגיות אלה להתקנה באתר הלקוח או בענן (Cloud). הפרויקטים המיושמים על ידי החטיבה, מהווים אבן יסוד בניהול מודרני ואפקטיבי של פעילויות עיסקיות רבות.

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

Data Warehouse & Analytics

 חטיבת Data Warehouse & Analytics בחברת מיטווך מתמקדת בייעוץ, מכירה, יישום ובמתן שירותי תחזוקה ותמיכה, לתוכנת Teradata Data Warehouse  בכלל ולגרסה החדשנית והנפוצה ביותר מבית Teradata הקרויה Teradata Vantage, לעולמות ה- Big Data. כמו כן החטיבה מייעצת, מיישמת ותומכת בישראל  גם בתוכנות Microstrategy וכן ב- Cloudera Hadoop.  בנוסף החטיבה מיישמת פרויקטים ואפליקציות בתחומים אלה אצל לקוחותיה וכן מפתחת אפליקציות עסקיות על בסיס טכנולוגיות אלה להתקנה באתר הלקוח או בענן (Cloud). הפרויקטים המיושמים על ידי החטיבה, מהווים אבן יסוד בניהול מודרני ואפקטיבי של פעילויות עיסקיות רבות.

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל-
050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

סגירת תפריט
סגור נגישות