Data Warehouse & Analytics

להפוך
דאטה

לתובנות
עסקיות

חטיבת Data Warehouse & Analytics בחברת מיטווך מתמקדת בייעוץ, במכירה, ביישום ובמתן שירותי תחזוקה ותמיכה לתוכנת Teradata Vantage Analytics Hub, פלטפורמת האנליטיקה המובילה לענן ובשרתי הלקוח, המשלבת בצורה מושלמת בין אנליטיקה ל-Data Lake, ביחד עם Data Warehouse.
כמו כן, החטיבה מייעצת, מיישמת ותומכת בישראל גם בתוכנות Microstrategy והיא מפיצה ועושה אקסלרציה למספר סטארט-אפים מבטיחים בעולמות של הגנה ומיסוך על מידע בענן, כמו גם פתרונות להנגשה של אנליטיקה מתקדמת למשתמשים עסקיים בארגון.
הפרויקטים המיושמים על ידי החטיבה, מהווים אבן יסוד בניהול מודרני ואפקטיבי של פעילויות עיסקיות רבות, הן בענן והן באתרי הלקוח.

ארגונים רבים מבקשים להעלות נתונים סודיים לענן לצורך ביצוע עיבודים ואז להחזיר את תוצאות העיבודים בחזרה למערכת הפנים ארגוניות. שינוע מידע סודי או מידע פרסונלי (PII- Personal Identifiable Information) בין משרדי הארגון לענן ובחזרה, מהווה חסם מארגונים לבצע ניתוחים כאלו בענן.

כמו כן, בעיה דומה מתקיימת כשאנו רוצים להגן על מידע השמור בסביבות הפיתוח הפנים ארגוניות וזאת מבלי לעבור את המורכבות וחוסר הגמישות שקיימת בייצור מידע סינטטי שדרך כלל אינו מייצג.

תרחישים אלו ואחרים, חושפים ארגונים לסיכון שבדליפת מידע. חברת SecuPi הישראלית נותנת פתרון חדשני בתפיסתו אשר ממסך ומצפין מידע באופן דינמי באפליקציות ונקודות הקצה האחרות שבהן הוא נצרך. במקביל מאפשרת המערכת גם לזהות ולהתריע על עובדים שנחשפים למידע פרסונלי רב על לקוחות החברה באופן שחורג מדרישות התפקיד שלהם (User Behaviour Analytics – UBA )

גרסת Microstrategy BI 2021 ממשיכה להוביל את שוק ה-BI העולמי עם יכולות דחיפה של האנליטיקה למשתמשים, בממשקי העבודה הארגוניים שלהם, באמצעות HyperIntelligence Scorecard וכן על-ידי התדיינות על דוחות BI באמצעות מודול משוכלל של Collaboration בין קבוצות משתמשים. יכולות אלו ואחרות הינן כה מהפכניות עד שהן משנות לחלוטין את חוקי המשחק של עולם ה-BI.

חדשות ומדיה

Data Warehouse & Analytics

להפוך דאטה

לתובנות עסקיות

חטיבת Data Warehouse & Analytics בחברת מיטווך מתמקדת בייעוץ, במכירה, ביישום ובמתן שירותי תחזוקה ותמיכה לתוכנת Teradata Vantage Analytics Hub, פלטפורמת האנליטיקה המובילה לענן ובשרתי הלקוח, המשלבת בצורה מושלמת בין אנליטיקה ל-Data Lake, ביחד עם Data Warehouse.
כמו כן, החטיבה מייעצת, מיישמת ותומכת בישראל גם בתוכנות Microstrategy והיא מפיצה ועושה אקסלרציה למספר סטארט-אפים מבטיחים בעולמות של הגנה ומיסוך על מידע בענן, כמו גם פתרונות להנגשה של אנליטיקה מתקדמת למשתמשים עסקיים בארגון.
הפרויקטים המיושמים על ידי החטיבה, מהווים אבן יסוד בניהול מודרני ואפקטיבי של פעילויות עיסקיות רבות, הן בענן והן באתרי הלקוח.

ארגונים רבים מבקשים להעלות נתונים סודיים לענן לצורך ביצוע עיבודים ואז להחזיר את תוצאות העיבודים בחזרה למערכת הפנים ארגוניות. שינוע מידע סודי או מידע פרסונלי (PII- Personal Identifiable Information) בין משרדי הארגון לענן ובחזרה, מהווה חסם מארגונים לבצע ניתוחים כאלו בענן.

כמו כן, בעיה דומה מתקיימת כשאנו רוצים להגן על מידע השמור בסביבות הפיתוח הפנים ארגוניות וזאת מבלי לעבור את המורכבות וחוסר הגמישות שקיימת בייצור מידע סינטטי שדרך כלל אינו מייצג.

תרחישים אלו ואחרים, חושפים ארגונים לסיכון שבדליפת מידע. חברת SecuPi הישראלית נותנת פתרון חדשני בתפיסתו אשר ממסך ומצפין מידע באופן דינמי באפליקציות ונקודות הקצה האחרות שבהן הוא נצרך. במקביל מאפשרת המערכת גם לזהות ולהתריע על עובדים שנחשפים למידע פרסונלי רב על לקוחות החברה באופן שחורג מדרישות התפקיד שלהם (User Behaviour Analytics – UBA )

גרסת Microstrategy BI 2021 ממשיכה להוביל את שוק ה-BI העולמי עם יכולות דחיפה של האנליטיקה למשתמשים, בממשקי העבודה הארגוניים שלהם, באמצעות HyperIntelligence Scorecard וכן על-ידי התדיינות על דוחות BI באמצעות מודול משוכלל של Collaboration בין קבוצות משתמשים. יכולות אלו ואחרות הינן כה מהפכניות עד שהן משנות לחלוטין את חוקי המשחק של עולם ה-BI.

מן העיתונות

סגור נגישות

פנייתך נשלחה

תודה שפנית אלינו!