[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שירות לקוחות

חטיבת שירות הלקוחות של חברת י.א. מיטווך ובניו משרתת מזה עשרות שנים אלפי לקוחות ברחבי המדינה, מדן ועד אילת. בין סוגי השירות העיקריים שמספקת החטיבה ניתן למנות שירותי תיכנון, שירותי התקנה, שירותי תחזוקה שוטפים ושירותי ייעוץ בתחומי התמחותה של החברה.
מרכז חטיבת השירות ממוקם בתל-אביב וסניפים נוספים נמצאים בירושלים ובחיפה.  מרבית אנשי החטיבה הינם בעלי הכשרה פורמלית בתחום התמחותם ובעלי נסיון רב-שנים בעבודה מעשית.
פעילות החטיבה לשירות הלקוחות מחולקת לשני תחומים עיקריים: שירותי חומרה ושירותי תוכנה.

שירותי החברה בתחום התקנה, תחזוקה ושירות כולל למערכות חומרה ותוכנה 
מתאימים לדרישות התקן הישראלי והתקן הבין-לאומי

תקן האיכות ניתן לחברה בשנת 1995

שירותי תוכנה

חטיבת שירות הלקוחות מספקת שירותי תוכנה יישומית ושירותי תוכנת מערכות ללקוחות החברה.
שירותים אלה כוללים תכנון, פיתוח, התקנה, הטמעה, תחזוקה ושידרוג של מערכות תוכנה לסוגיהן, וכן שירותי הפעלת מערכים אצל לקוחות החברה.

החטיבה מספקת את שירותיה באמצעות שתי מחלקות:
המחלקה למערכות תשתית: מערכות הפעלה: Linux, Windows, Unix. מערכות מחסני נתונים: Teradata. מערכות גיבוי: Netbackup, Netvault. כלי Microsrategy :BI. מערכות Call/Contact Center
המחלקה למערכות יישומיות: פיתוח מערכות תוכנה ומתן שירותים למערכות תוכנה שפותחו ע"י החברה.

שירותי חומרה

חטיבת שירות הלקוחות מספקת שירותי חומרה למערכות מחשוב כלליות – שרתים כלל ארגוניים, שרתי ביניים, תחנות עבודה ומערכות בסביבת מחשבים מרכזיים, למערכות פיננסיות – כספומטים, בנקטים, שיאונים, תחנות מידע, מערכות מיון, סליקה, דימות ועיבוד מסמכים מגנטיים ואופטיים, למערכות קימעונאיות – מחשוב נקודות מכירה ושירות עצמי של קהל הצרכנים, למערכות תקשורת – מוצרי תקשורת של Avaya Communication ושל יצרנים בעלי הסכמי OEM (או אחרים) עם NCR, כמו Cisco – קול ונתונים גם יחד, ועוד.

שירותי החומרה של חטיבת שירות הלקוחות ניתנים הן באתר הלקוח, הן במרוחק ממרכזי השירות של החטיבה כשהדבר מתאפשר, והן במרכז השירות עצמו, כפי שנדרש בכל מקרה ומקרה.

החטיבה מפעילה מעבדות ומרכז חלפים ממוחשב, וכן מרכז סיוע ללקוחות – "Help Desk".

שירות גלובלי: Worldwide Customer Services

מחלקת ה– (WORLDWIDE CUSTOMER SERVICES (WCS של NCR אחראית על מתן שירותי תוכנה וחומרה למגוון רחב של לקוחות גלובאליים בלמעלה מ-200 מדינות ברחבי העולם.
חברת י.א. מיטווך ובניו מתחזקת, מזה כ-20 שנה, מערך טכנאים ייעודי לתחום ה-WCS. המחלקה מספקת שירותי תמיכה, שירות והתקנה ליותר מ-30 חברות בינלאומיות בכל רחבי הארץ.

הייחודיות של WCS מתבטאת באפשרות לרכוש ציוד במדינת היעד בה ניתן השירות. שירות זה, מאפשר לחברות אשר מייצאות ציוד לחו"ל, לרכוש את הציוד באמצעות החטיבה בישראל או במדינת היעד, ולקבל שירות מקומי במדינת היעד.
הדבר מפשט ומקל על ביצוע פרויקטים משולבי ציוד ושירות ע"י חברות ישראליות ואחרות במדינות רבות בעולם, כשהן נעזרות ב-WCS לצורך הביצוע בשטח.

שירות לקוחות

חטיבת שירות הלקוחות של חברת י.א. מיטווך ובניו משרתת מזה עשרות שנים אלפי לקוחות ברחבי המדינה, מדן ועד אילת. בין סוגי השירות העיקריים שמספקת החטיבה ניתן למנות שירותי תיכנון, שירותי התקנה, שירותי תחזוקה שוטפים ושירותי ייעוץ בתחומי התמחותה של החברה.
מרכז חטיבת השירות ממוקם בתל-אביב וסניפים נוספים נמצאים בירושלים ובחיפה.  מרבית אנשי החטיבה הינם בעלי הכשרה פורמלית בתחום התמחותם ובעלי נסיון רב-שנים בעבודה מעשית.
פעילות החטיבה לשירות הלקוחות מחולקת לשני תחומים עיקריים: שירותי חומרה ושירותי תוכנה.

שירותי החברה בתחום התקנה, תחזוקה ושירות כולל למערכות חומרה ותוכנה 
מתאימים לדרישות התקן הישראלי והתקן הבין-לאומי

תקן האיכות ניתן לחברה בשנת 1995

שירותי תוכנה

חטיבת שירות הלקוחות מספקת שירותי תוכנה יישומית ושירותי תוכנת מערכות ללקוחות החברה.
שירותים אלה כוללים תכנון, פיתוח, התקנה, הטמעה, תחזוקה ושידרוג של מערכות תוכנה לסוגיהן, וכן שירותי הפעלת מערכים אצל לקוחות החברה.

החטיבה מספקת את שירותיה באמצעות שתי מחלקות:
המחלקה למערכות תשתית: מערכות הפעלה: Linux, Windows, Unix. מערכות מחסני נתונים: Teradata. מערכות גיבוי: Netbackup, Netvault. כלי Microsrategy :BI. מערכות Call/Contact Center
המחלקה למערכות יישומיות: פיתוח מערכות תוכנה ומתן שירותים למערכות תוכנה שפותחו ע"י החברה.

שירותי חומרה

חטיבת שירות הלקוחות מספקת שירותי חומרה למערכות מחשוב כלליות – שרתים כלל ארגוניים, שרתי ביניים, תחנות עבודה ומערכות בסביבת מחשבים מרכזיים, למערכות פיננסיות – כספומטים, בנקטים, שיאונים, תחנות מידע, מערכות מיון, סליקה, דימות ועיבוד מסמכים מגנטיים ואופטיים, למערכות קימעונאיות – מחשוב נקודות מכירה ושירות עצמי של קהל הצרכנים, למערכות תקשורת – מוצרי תקשורת של Avaya Communication ושל יצרנים בעלי הסכמי OEM (או אחרים) עם NCR, כמו Cisco – קול ונתונים גם יחד, ועוד.

שירותי החומרה של חטיבת שירות הלקוחות ניתנים הן באתר הלקוח, הן במרוחק ממרכזי השירות של החטיבה כשהדבר מתאפשר, והן במרכז השירות עצמו, כפי שנדרש בכל מקרה ומקרה.

החטיבה מפעילה מעבדות ומרכז חלפים ממוחשב, וכן מרכז סיוע ללקוחות – "Help Desk".

שירות גלובלי: Worldwide Customer Services

מחלקת ה– (WORLDWIDE CUSTOMER SERVICES (WCS של NCR אחראית על מתן שירותי תוכנה וחומרה למגוון רחב של לקוחות גלובאליים בלמעלה מ-200 מדינות ברחבי העולם.
חברת י.א. מיטווך ובניו מתחזקת, מזה כ-20 שנה, מערך טכנאים ייעודי לתחום ה-WCS. המחלקה מספקת שירותי תמיכה, שירות והתקנה ליותר מ-30 חברות בינלאומיות בכל רחבי הארץ.

הייחודיות של WCS מתבטאת באפשרות לרכוש ציוד במדינת היעד בה ניתן השירות. שירות זה, מאפשר לחברות אשר מייצאות ציוד לחו"ל, לרכוש את הציוד באמצעות החטיבה בישראל או במדינת היעד, ולקבל שירות מקומי במדינת היעד.
הדבר מפשט ומקל על ביצוע פרויקטים משולבי ציוד ושירות ע"י חברות ישראליות ואחרות במדינות רבות בעולם, כשהן נעזרות ב-WCS לצורך הביצוע בשטח.