NCR RP 82XRT - קופה רושמת מבוזרת

NCR RealPos 82XRT

NCR RP 82XRT הינה קופה מבוזרת שתוכננה לעבודה בדרישות המאפיינות סביבות קמעונאיות קשות ולתמיכה ביישומים עתירי גרפיקה.
קופה זו ניתנת להזמנה עם אחד ממגוון המעבדים המתקדמים הקיימים כיום בשוק, לקבלת גמישות יוצאת דופן וחיבור למגוון רחב של ציוד היקפי הנדרש לתחום הקמעונאי.

הגישה לרכיביה הפנימיים של הקופה נוחה מאוד ומאפשרת מתן שירות תחזוקה מהיר, מאובטח ופשוט.

הקופה מצוידת בטכנולוגייה לניהול מרחוק של חברת אינטל (Intel AMT) המעניקה יכולות מתקדמות לניהול הקופה תוך שמירה על זמינותה.

 

NCR RP 82XRT - קופה רושמת מבוזרת

NCR RealPos 82XRT

NCR RP 82XRT הינה קופה מבוזרת שתוכננה לעבודה בדרישות המאפיינות סביבות קמעונאיות קשות ולתמיכה ביישומים עתירי גרפיקה.
קופה זו ניתנת להזמנה עם אחד ממגוון המעבדים המתקדמים הקיימים כיום בשוק, לקבלת גמישות יוצאת דופן וחיבור למגוון רחב של ציוד היקפי הנדרש לתחום הקמעונאי.

הגישה לרכיביה הפנימיים של הקופה נוחה מאוד ומאפשרת מתן שירות תחזוקה מהיר, מאובטח ופשוט.

הקופה מצוידת בטכנולוגייה לניהול מרחוק של חברת אינטל (Intel AMT) המעניקה יכולות מתקדמות לניהול הקופה תוך שמירה על זמינותה.