NCR RP 72XRT - קופה רושמת אחודה

NCR RealPos 72xrt

NCR RealPos 72XRT היא קופה אחודה שתוכננה לעבודה בתנאי סביבה "קשים" תוך עבודה ממושכת ורציפה.
היא מאופיינת בביצועים וביכולת עיבוד משופרים וזאת בכדי לתמוך ביישומים מתקדמים תוך שימוש בטכנולוגייה לחיסכון באנרגיה.
הקופה מאפשרת התאמה אישית לתצורה המבוקשת לפי הצרכים של עמדת המכירה, כגון: בחירת גודל מסך המגע "17 / "15 – מסך מהיר ואמין בטכנולוגיית Capacitive, מגוון סוגי מעבדים ואפשרויות אחסון נתונים (SSD/HDD), מבחר אפשרויות תצוגה.

הקופה תוכננה לספק גישה נוחה ומהירה לרכיביה הפנימיים, דבר המאפשר מתן שירות תחזוקה מהיר, מאובטח ופשוט.
הקופה מצוידת בטכנולוגייה לניהול מרחוק של חברת אינטל (Intel AMT) המעניקה יכולות מתקדמות לניהול הקופה תוך שמירה על זמינותה.

 

NCR RP 72XRT - קופה רושמת אחודה

NCR RealPos 72xrt

NCR RealPos 72XRT היא קופה אחודה שתוכננה לעבודה בתנאי סביבה "קשים" תוך עבודה ממושכת ורציפה.
היא מאופיינת בביצועים וביכולת עיבוד משופרים וזאת בכדי לתמוך ביישומים מתקדמים תוך שימוש בטכנולוגייה לחיסכון באנרגיה.
הקופה מאפשרת התאמה אישית לתצורה המבוקשת לפי הצרכים של עמדת המכירה, כגון: בחירת גודל מסך המגע "17 / "15 – מסך מהיר ואמין בטכנולוגיית Capacitive, מגוון סוגי מעבדים ואפשרויות אחסון נתונים (SSD/HDD), מבחר אפשרויות תצוגה.

הקופה תוכננה לספק גישה נוחה ומהירה לרכיביה הפנימיים, דבר המאפשר מתן שירות תחזוקה מהיר, מאובטח ופשוט.
הקופה מצוידת בטכנולוגייה לניהול מרחוק של חברת אינטל (Intel AMT) המעניקה יכולות מתקדמות לניהול הקופה תוך שמירה על זמינותה.