NCR RealPos 25 - קופה ממוחשבת אחודה

NCR RealPos 25

NCR RealPos 25 הינה קופה ממוחשבת אחודה בעלת עיצוב קומפקטי, מארז מוקשח ומסך מגע "15 עם ממשק אינטואיטיבי.

קופה זו ניתנת להצבה על דלפק, על זרוע או על גבי קיר.

הקופה מספקת שילוב מוצלח של ביצועים ויעילות תוך חסכון באנרגיה.
קופה ממוחשבת זו הינה בעלת תכנון מודולרי והנדסת אנוש המאפשרים גישה נוחה לרכיבים פנימיים על מנת להעניק שירות תחזוקה יעיל.
אפשרות לתוספת של קורא ביומטרי ובחירת צבע לפנל המסך ממגוון צבעים.
ישנה אפשרות של הסבת הקופה גם לתצורת עמדת מידע (קיוסק) עבור שרות עצמי.

NCR RealPos 50 - קופה ממוחשבת אחודה

NCR RealPos 50 הינה קופה ממוחשבת בעלת עיצוב קומפקטי, מארז מוקשח ומסך מגע "15 ותוכננה לתמוך ביישומים עתירי גרפיקה.
לנוחות המשתמש ניתן לבחור את טכנולוגיית המסך: Capacitive or Resistive.
הקופה ניתנת להצבה על דלפק, על זרוע או על גבי קיר.
הודות לטכנולוגיית עיבוד מתקדמת, קופה זו מספקת שילוב מוצלח של ביצועיים ויעילות תוך חסכון באנרגיה .
הקופה בעלת תכנון מודולרי והנדסת אנוש המאפשרים גישה נוחה לרכיבים פנימיים על מנת להעניק שירות תחזוקה יעיל.
אפשרות לתוספת של קורא ביומטרי ובחירת צבע לפנל המסך ממגוון צבעים.
ישנה אפשרות של הסבת הקופה גם לתצורת עמדת מידע (קיוסק) עבור שרות עצמי.

NCR RealPos 50

NCR RealPos 25

קופה ממוחשבת אחודה

NCR RealPos 25

NCR RealPos 25 הינה קופה ממוחשבת אחודה בעלת עיצוב קומפקטי, מארז מוקשח ומסך מגע "15 עם ממשק אינטואיטיבי.

קופה זו ניתנת להצבה על דלפק, על זרוע או על גבי קיר.

הקופה מספקת שילוב מוצלח של ביצועים ויעילות תוך חסכון באנרגיה.
קופה ממוחשבת זו הינה בעלת תכנון מודולרי והנדסת אנוש המאפשרים גישה נוחה לרכיבים פנימיים על מנת להעניק שירות תחזוקה יעיל.
אפשרות לתוספת של קורא ביומטרי ובחירת צבע לפנל המסך ממגוון צבעים.
ישנה אפשרות של הסבת הקופה גם לתצורת עמדת מידע (קיוסק) עבור שרות עצמי.

NCR RealPos 50

קופה ממוחשבת אחודה

NCR RealPos 50

NCR RealPos 50 הינה קופה ממוחשבת בעלת עיצוב קומפקטי, מארז מוקשח ומסך מגע "15 ותוכננה לתמוך ביישומים עתירי גרפיקה.
לנוחות המשתמש ניתן לבחור את טכנולוגיית המסך: Capacitive or Resistive.
הקופה ניתנת להצבה על דלפק, על זרוע או על גבי קיר.
הודות לטכנולוגיית עיבוד מתקדמת, קופה זו מספקת שילוב מוצלח של ביצועיים ויעילות תוך חסכון באנרגיה .
הקופה בעלת תכנון מודולרי והנדסת אנוש המאפשרים גישה נוחה לרכיבים פנימיים על מנת להעניק שירות תחזוקה יעיל.
אפשרות לתוספת של קורא ביומטרי ובחירת צבע לפנל המסך ממגוון צבעים.
ישנה אפשרות של הסבת הקופה גם לתצורת עמדת מידע (קיוסק) עבור שרות עצמי.