[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

MEDICAL

COMPUTING

פתרונות מחשוב

רפואיים

פתרונות
מחשוב

מקצועיים
לתחום
הרפואי

פתרונות מחשוב רפואיים הכוללים תכנון וייצור של עגלות רפואיות ממוחשבות ניידות, אספקת מסכים רפואיים, עכברים ומקלדות עמידים במים, מגני מסך, עטים אנטי בקטריאליים וציוד נוסף לתחום הרפואה.

החטיבה לציוד מחשבים מעמידה לרשות לקוחותיה שילוב מיטבי של היצע מוצרים מגוון, בעלי איכות גבוהה, יחד עם פריסה ארצית רחבה וניסיון מצטבר ועשיר, המאפשרים לה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של אספקת מוצרים ופתרונות בתחומי התמחותה.

MEDICAL

COMPUTING

פתרונות מחשוב

רפואיים

פתרונות מחשוב

מקצועיים

לתחום הרפואי

פתרונות מחשוב רפואיים הכוללים תכנון וייצור של עגלות רפואיות ממוחשבות ניידות, אספקת מסכים רפואיים, עכברים ומקלדות עמידים במים, מגני מסך, עטים אנטי בקטריאליים וציוד נוסף לתחום הרפואה.

החטיבה לציוד מחשבים מעמידה לרשות לקוחותיה שילוב מיטבי של היצע מוצרים מגוון, בעלי איכות גבוהה, יחד עם פריסה ארצית רחבה וניסיון מצטבר ועשיר, המאפשרים לה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של אספקת מוצרים ופתרונות בתחומי התמחותה.