[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פיתוח, התקנה, הטמעה ותמיכה שוטפת של מומחי תוכנות הסליקה של החברה

תהליכי הסליקה מבוצעים בעזרת מערכי תוכנות יישומיות ותוכנות בקרה מתאימות. תוכנות הסליקה פותחו ע"י צוות מומחי התוכנה של החברה ומתוחזקות על-ידה. תוכנות אלה פותחו תוך שימוש בכלי תוכנה מתקדמים ביותר, והן מיישמות טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות, שבחלקן גם מבוססות על חבילות בינלאומיות בתחום זה.​

תכונות:

 • מערכי הקלט – שיקים ושוברי תשלום
 • שוברי תשלום אופטיים – OCR
 • שיקים במטבע חוץ: OCR, MICR, CMC7, E13B, ICRA
 • תוכנות BackOffice להקלדה, איזון והפקדה
 • תוכניות מיון
 • ניהול יומי לתחנות ולשרת
 • ניהול קלטים
 • בקרת קלטים
 • בקרת טבלאות
 • מנגנון לטיפול בשגויים (ריג'קטים)
 • בניית קובץ סליקה להמשך עיבוד במערך המרכזי של הבנק
 • מערך עיבוד תמונות ובניית מאגר שיקים
 • זיהוי וטעינת מנות חדשות
 • תיקון ריג'קטים
 • בניית מאגר מצטבר
 • השלמת נתונים

פיתוח, התקנה, הטמעה ותמיכה שוטפת של מומחי תוכנות הסליקה של החברה

תהליכי הסליקה מבוצעים בעזרת מערכי תוכנות יישומיות ותוכנות בקרה מתאימות. תוכנות הסליקה פותחו ע"י צוות מומחי התוכנה של החברה ומתוחזקות על-ידה. תוכנות אלה פותחו תוך שימוש בכלי תוכנה מתקדמים ביותר, והן מיישמות טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות, שבחלקן גם מבוססות על חבילות בינלאומיות בתחום זה.​

תכונות:

 • מערכי הקלט – שיקים ושוברי תשלום
 • שוברי תשלום אופטיים – OCR
 • שיקים במטבע חוץ: OCR, MICR, CMC7, E13B, ICRA
 • תוכנות BackOffice להקלדה, איזון והפקדה
 • תוכניות מיון
 • ניהול יומי לתחנות ולשרת
 • ניהול קלטים
 • בקרת קלטים
 • בקרת טבלאות
 • מנגנון לטיפול בשגויים (ריג'קטים)
 • בניית קובץ סליקה להמשך עיבוד במערך המרכזי של הבנק
 • מערך עיבוד תמונות ובניית מאגר שיקים
 • זיהוי וטעינת מנות חדשות
 • תיקון ריג'קטים
 • בניית מאגר מצטבר
 • השלמת נתונים