[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עמדות לניהול תורים וחוויית לקוח

תורים והמתנה, ללא ניהול נכון, זו אחת הבעיות העיקריות של נותני השירות במקומות בהם מקבלים קהל.
על מנת למנוע אי סדר אצל מקבל השירות וכדי לתת לנותן השירות יכולת לעסוק באמת בשירות טוב,
אנו מציעים מגוון עמדות לניהול תורים:

עמדות לניהול תורים (Lobby)

עמדות ניהול התורים שלנו מספקות פתרונות מתקדמים לבעיות ההמתנה בתור, תופסות שטח רצפה קטן מאוד ובעלות עיצוב חדשני תוך שילוב מערכות מחשוב מגוונות לפי צרכי הלקוח.

העמדות הסטנדרטיות שלנו מגיעות עם מסך מגע בגדלים שונים, מחשב ומדפסת 80 מ"מ. כמו כן, ניתן להוסיף רכיבים על פי הצורך, כגון: קורא ברקוד, מצלמה, זיהוי ביומטרי, רמקולים ועוד.

עמדות לניהול תורים הופכות במהרה לפופולריות יותר ויותר בקרב ארגונים שברצונם לתת שירות מהיר וטוב יותר עבור לקוחותיהם.

התקדמו לעידן החדש של עמדות בשירות עצמי ושפרו את חווית הלקוחות שלכם!

המשך קריאה

עמדות לניהול תורים (Lobby) מעוצבות

אנו מספקים ללקוחותינו שירותים מלאים של עיצוב, ייצור, התקנה ואיפיון שירות מלא באתר הלקוח – הכל תחת קורת גג אחת!

עמדות לניהול תורים הופכות במהרה לפופולריות יותר ויותר בקרב ארגונים שברצונם לתת שירות מהיר וטוב יותר עבור לקוחותיהם.

התקדמו לעידן החדש של עמדות בשירות עצמי ושפרו את חווית הלקוחות שלכם!

המשך קריאה

עמדות קיר לניהול תורים

עמדות הקיר שלנו לניהול תורים, מספקות פתרונות מתקדמים לבעיות ההמתנה בתור. העמדות לא תופסות שטח רצפה, בעלות עיצוב חדשני תוך שילוב מערכות מחשוב מגוונות לפי צרכי הלקוח.

העמדות הסטנדרטיות שלנו מגיעות עם מסך מגע בגדלים שונים, מחשב ומדפסת 80 מ"מ. כמו כן, ניתן להוסיף רכיבים על פי הצורך, כגון: קורא ברקוד, מצלמה, זיהוי ביומטרי, רמקולים ועוד.

התקדמו לעידן החדש של עמדות בשירות עצמי ושפרו את חווית הלקוחות שלכם!

המשך קריאה

גלריית עמדות ניהול תורים

עמדת מידע על רגל - 850

עמדת מידע על רגל - 540

עמדת מידע על רגל

עמדת מידע על רגל - 780

עמדת מידע על רגל ולקיר - 880

עמדת מידע על רגל - 970

עמדת מידע על רגל - 980

עמדת מידע על רגל לשני מסכים - 150

עמדת מידע על רצפתית - 1500

עמדת מידע על רצפתית - 1800

עמדת מידע על רצפתית - 20 C

עמדת מידע על רגל ולקיר - 1400

עמדת מידע על קיר - 660

אביזרים נלווים לעמדות ניהול תורים

עגלת חומרה למערכת ניהול תורים - 50 E

צג שחור - 030

ארונית אחסון חומרה לעמדת מידע - 050

עגלת מידע ניידת

עמדות לניהול תורים וחוויית לקוח

תורים והמתנה, ללא ניהול נכון, זו אחת הבעיות העיקריות של נותני השירות במקומות בהם מקבלים קהל.
על מנת למנוע אי סדר אצל מקבל השירות וכדי לתת לנותן השירות יכולת לעסוק באמת בשירות טוב, אנו מציעים מגוון עמדות לניהול תורים:

עמדות לניהול תורים (Lobby)

עמדות ניהול התורים שלנו מספקות פתרונות מתקדמים לבעיות ההמתנה בתור, תופסות שטח רצפה קטן מאוד ובעלות עיצוב חדשני תוך שילוב מערכות מחשוב מגוונות לפי צרכי הלקוח.

העמדות הסטנדרטיות שלנו מגיעות עם מסך מגע בגדלים שונים, מחשב ומדפסת 80 מ"מ. כמו כן, ניתן להוסיף רכיבים על פי הצורך, כגון: קורא ברקוד, מצלמה, זיהוי ביומטרי, רמקולים ועוד.

עמדות לניהול תורים הופכות במהרה לפופולריות יותר ויותר בקרב ארגונים שברצונם לתת שירות מהיר וטוב יותר עבור לקוחותיהם.

התקדמו לעידן החדש של עמדות בשירות עצמי ושפרו את חווית הלקוחות שלכם!

המשך קריאה

עמדות לניהול תורים (Lobby) מעוצבות

אנו מספקים ללקוחותינו שירותים מלאים של עיצוב, ייצור, התקנה ואיפיון שירות מלא באתר הלקוח – הכל תחת קורת גג אחת!

עמדות לניהול תורים הופכות במהרה לפופולריות יותר ויותר בקרב ארגונים שברצונם לתת שירות מהיר וטוב יותר עבור לקוחותיהם.

התקדמו לעידן החדש של עמדות בשירות עצמי ושפרו את חווית הלקוחות שלכם!

המשך קריאה

עמדות קיר לניהול תורים

עמדות הקיר שלנו לניהול תורים, מספקות פתרונות מתקדמים לבעיות ההמתנה בתור. העמדות לא תופסות שטח רצפה, בעלות עיצוב חדשני תוך שילוב מערכות מחשוב מגוונות לפי צרכי הלקוח.

העמדות הסטנדרטיות שלנו מגיעות עם מסך מגע בגדלים שונים, מחשב ומדפסת 80 מ"מ. כמו כן, ניתן להוסיף רכיבים על פי הצורך, כגון: קורא ברקוד, מצלמה, זיהוי ביומטרי, רמקולים ועוד.

התקדמו לעידן החדש של עמדות בשירות עצמי ושפרו את חווית הלקוחות שלכם!

המשך קריאה

גלריית עמדות ניהול תורים

עמדת מידע על רגל לשני מסכים - 150

עמדת מידע על רגל לשני מסכים - 150

עמדת מידע על רגל - 540

עמדת מידע על רגל

עמדת מידע על רגל - 780

עמדת מידע על רגל ולקיר - 880

עמדת מידע על רגל - 970

עמדת מידע על רגל - 980

עמדת מידע על רגל ולקיר - 1400

עמדת מידע על רצפתית - 1500

עמדת מידע על רצפתית - 1800

עמדת מידע על רצפתית - 20 C

עמדת מידע על קיר - 660

אביזרים נלווים
לעמדות ניהול תורים

עגלת חומרה למערכת ניהול תורים - 50 E

צג שחור - 030

ארונית אחסון חומרה לעמדת מידע - 050

עגלת מידע ניידת