[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עמדות תשלום
בשירות עצמי

NCR

SelfServ™ Order & Pay

עמדות תשלום בשרות עצמי מאפשרות הזמנה ותשלום מהירים על ידי הלקוח במגוון רשתות ובתי עסק.
הממשק הנוח, המוכר למשתמשים מהשימוש בסמארטפונים שלהם וקיצור משך זמן ההמתנה בתור, תורמים להגדלת הזמנת הלקוח, וחוסכים לבעל העסק כסף וכח אדם.
מיטווך מציעה פתרון חדשני של עמדות הזמנה ותשלום בשירות עצמי  למסעדות, חנויות ועוד. 
העמדות ניתנות להתקנה על רצפת המסעדה/חנות ו/או על הקיר.

עמדות תשלום בשירות עצמי למסעדות

קיוסקים חדישים המאפשרים הזמנה ותשלום בשירות עצמי למסעדות, לחנויות ועוד, ביעילות ובמהירות.

עמדת הזמנה ותשלום בשירות עצמי למסעדות - 22/SelfServ™XK32

עמדת הזמנת מזון במסעדות/בתי קפה, תשלום חשבונות ועוד. מתאימה לאיזור מקורה.

עמדת שירות עצמי למסעדות - EasyPoint Xpress Order & Pay

עמדת הזמנת מזון במסעדות/בתי קפה, תשלום חשבונות ועוד. מתאימה לאיזור מקורה.

עמדת הזמנה ותשלום בשירות עצמי למסעדות -SelfServ™ XK7

עמדת הזמנת מזון במסעדות/בתי קפה, תשלום חשבונות ועוד. מתאימה לאיזור מקורה.

עמדות שירות פיננסי מהיר

כספומטים חדישים של NCR המאפשרים תשלום חשבונות, קביעת פגישה עם בנקאי, ביצוע פעולות בחשבון, קבלת מידע ועוד

שירות פיננסי מהיר:  NCR SelfServ™4

עמדה קומפקטית לשירות עצמי בנקאי, מתאימה להצבה באזור מקורה.

שירות פיננסי מהיר: NCR SelfServ™4 Slimline

עמדה לשירות עצמי בנקאי, בעיצוב עדכני, מותאמת למקומות בהן נדרש חיסכון במקום.

עמדות תשלום לפי הזמנה - Custom Made

עמדות לשירות עצמי בנקאי, מותאמות ומיוצרות לפי הזמנת הלקוח.

עמדות תשלום בשירות עצמי

NCR

SelfServ™ Order & Pay

עמדות תשלום בשרות עצמי מאפשרות הזמנה ותשלום מהירים על ידי הלקוח במגוון רשתות ובתי עסק.
הממשק הנוח, המוכר למשתמשים מהשימוש בסמארטפונים שלהם וקיצור משך זמן ההמתנה בתור, תורמים להגדלת הזמנת הלקוח, וחוסכים לבעל העסק כסף וכח אדם.
מיטווך מציעה פתרון חדשני של עמדות הזמנה ותשלום בשירות עצמי  למסעדות, חנויות ועוד. 
העמדות ניתנות להתקנה על רצפת המסעדה/חנות ו/או על הקיר.

עמדות תשלום בשירות עצמי למסעדות

קיוסקים חדישים המאפשרים הזמנה ותשלום בשירות עצמי למסעדות, לחנויות ועוד, ביעילות ובמהירות.

עמדת שירות עצמי למסעדות - EasyPoint Xpress Order & Pay

עמדת הזמנת מזון במסעדות/בתי קפה, תשלום חשבונות ועוד. מתאימה לאיזור מקורה.

עמדת הזמנה ותשלום בשירות עצמי למסעדות - 22/SelfServ™XK32

עמדת הזמנת מזון במסעדות/בתי קפה, תשלום חשבונות ועוד. מתאימה לאיזור מקורה.

עמדת הזמנה ותשלום בשירות עצמי למסעדות -SelfServ™ XK7

עמדת הזמנת מזון במסעדות/בתי קפה, תשלום חשבונות ועוד. מתאימה לאיזור מקורה.

עמדות שירות פיננסי מהיר

כספומטים חדישים של NCR המאפשרים תשלום חשבונות, קביעת פגישה עם בנקאי, ביצוע פעולות בחשבון, קבלת מידע ועוד.

שירות פיננסי מהיר:  NCR SelfServ™4

עמדה קומפקטית לשירות עצמי בנקאי, מתאימה להצבה באזור מקורה.

שירות פיננסי מהיר: NCR SelfServ™4 Slimline

עמדה לשירות עצמי בנקאי, בעיצוב עדכני, מותאמת למקומות בהן נדרש חיסכון במקום.

עמדת מכירה דו צדדית - ​NCR SelfServ™ Checkout Convertible

עמדות לשירות עצמי בנקאי, מותאמות ומיוצרות לפי הזמנת הלקוח.