NCR FastLane SelfServ™ CTM-R6 - עמדת תשלום בשירות עצמי

עמדה לתשלום בשירות עצמי, המאפשרת לקונה לבצע תשלומים במזומן (בשטרות ו/או במטבעות) באופן עצמי ולקבל עודף מדויק (בשטרות ו/או במטבעות).
השטרות והמטבעות מוכנסים ע"י הלקוח ישירות אל תוך מערכת מאובטחת, ללא כל התערבות של הקופאי.
המערכת מיועדת לייעל את עבודת הקופאי ע"י הפחתה של הזמן בו עליו לטפל בכסף מזומן, וכן להפחית את המקרים של מתן סכום שגוי בתור עודף ללקוח.
המערכת מנהלת את המזומנים בקופה. אין צורך בספירת הכסף בסוף יום, או בזמן שמתחלף הקופאי בחנות. בכל רגע נתון ידועה לקופאי מהי כמות הכסף המזומן שיש במערכת. המערכת מתחברת לקופה הקיימת באמצעות חיבור USB פשוט.

יתרונות המערכת:
  • תהליך אוטומטי ומהיר של הטיפול בתשלום בקופה
  • אחסון מאובטח של הכסף המזומן
  • דיוק במתן העודף ללקוח
  • ניהול ובקרה של הכסף המזומן בקופה
  • זיהוי כסף מזויף

השימוש בעמדה לתשלום בשירות עצמי משפר את חווית הקנייה של הלקוח/ה וכן מאפשר לו/לה לסיים את קנייתו במהירות רבה יותר.

חברת NCR הינה החברה המובילה בעולם למערכות תשלום בשירות עצמי.

NCR FastLane SelfServ™ CTM-R6

עמדת תשלום בשירות עצמי

עמדה לתשלום בשירות עצמי, המאפשרת לקונה לבצע תשלומים במזומן (בשטרות ו/או במטבעות) באופן עצמי ולקבל עודף מדויק (בשטרות ו/או במטבעות).
השטרות והמטבעות מוכנסים ע"י הלקוח ישירות אל תוך מערכת מאובטחת, ללא כל התערבות של הקופאי.
המערכת מיועדת לייעל את עבודת הקופאי ע"י הפחתה של הזמן בו עליו לטפל בכסף מזומן, וכן להפחית את המקרים של מתן סכום שגוי בתור עודף ללקוח.
המערכת מנהלת את המזומנים בקופה. אין צורך בספירת הכסף בסוף יום, או בזמן שמתחלף הקופאי בחנות. בכל רגע נתון ידועה לקופאי מהי כמות הכסף המזומן שיש במערכת. המערכת מתחברת לקופה הקיימת באמצעות חיבור USB פשוט.

יתרונות המערכת:
  • תהליך אוטומטי ומהיר של הטיפול בתשלום בקופה
  • אחסון מאובטח של הכסף המזומן
  • דיוק במתן העודף ללקוח
  • ניהול ובקרה של הכסף המזומן בקופה
  • זיהוי כסף מזויף

השימוש בעמדה לתשלום בשירות עצמי משפר את חווית הקנייה של הלקוח/ה וכן מאפשר לו/לה לסיים את קנייתו במהירות רבה יותר.

חברת NCR הינה החברה המובילה בעולם למערכות תשלום בשירות עצמי.