[ubermenu config_id="main"]
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עגלות סיעוד ממוחשבות

עגלות הסיעוד החדשות של מיטווך, נבנות בדיוק לפי דרישות הלקוח
ומשמשות לאחיות ולאחים כתחנות עבודה זמינות, המקנות להן גישה מהירה וממוחשבת לתרופות, לציוד ולמידע חיוני.

פתרון יעיל זה משפר את איכות העבודה ומונע טעויות אנוש.

שירותים אפשריים במסגרת אספקת המוצר: ניתן להוסיף שירות ואחריות בהתאם ל-SLA נידרש - כולל 24/7, תוך 4 שעות.

עגלות סיעוד ממוחשבות

עגלות הסיעוד החדשות של מיטווך,
נבנות בדיוק לפי דרישות הלקוח ומשמשות לאחיות ולאחים כתחנות עבודה זמינות, המקנות להן גישה מהירה וממוחשבת לתרופות, לציוד ולמידע חיוני.

פתרון יעיל זה משפר את איכות העבודה
ומונע טעויות אנוש.

שירותים אפשריים במסגרת אספקת המוצר: ניתן להוסיף שירות ואחריות בהתאם ל-SLA נידרש - כולל 24/7, תוך 4 שעות.