NCR RP 40 - מחשב לקופה רושמת

NCR RealPos 40

NCR RealPos 40 הינו מחשב לקופה רושמת – תחנת עבודה (POS terminal) בתכנון יעודי לעבודה בתחום הקמעונאות.
תחנת עבודה זו, שיוצרה בעיצוב קומפקטי וחדשני בכדי לשרת את נקודות המכירה, מכילה מעבד וזיכרון פנימי חזקים המקנים לה יכולת ביצועים משופרת.

מחשב קופה זה יעיל מבחינת צריכת אנרגיה באופן יוצא דופן.
מארז המחשב עשוי יציקת אלומיניום קשיח המשלב קירור תרמי המקנה לו אמינות, תוחלת חיים ארוכה, יעילות וחיסכון באנרגיה.

NCR RP 60 - מחשב לקופה רושמת

NCR RealPos 60 הינו מחשב קופה – תחנת עבודה (POS terminal), בתכנון יעודי לעבודה בתחום הקמעונאות.
מחשב זה מצויד במחברים רבים המותאמים לכל היחידות החיצוניות המשלימות את העמדה, כגון: יציאות USB עם מתח עבודה למדפסת הקופה ולציוד הנלווה.

המחשב הינו מארז קומפקטי העשוי מיציקת אלומיניום ומהווה פתרון המשלב קירור תרמי מהפכני, יעילות בצריכת אנרגיה ועמידות לאורך שנים רבות.

ניתן להתקינו באופן אנכי או אופקי מתחת לדלפק או על קיר.
NCR RealPos 60

NCR RealPos 40

מחשב לקופה רושמת

NCR RealPos 40

NCR RealPos 40 הינו מחשב לקופה רושמת – תחנת עבודה (POS terminal) בתכנון יעודי לעבודה בתחום הקמעונאות.
תחנת עבודה זו, שיוצרה בעיצוב קומפקטי וחדשני בכדי לשרת את נקודות המכירה, מכילה מעבד וזיכרון פנימי חזקים המקנים לה יכולת ביצועים משופרת.

מחשב קופה זה יעיל מבחינת צריכת אנרגיה באופן יוצא דופן.
מארז המחשב עשוי יציקת אלומיניום קשיח המשלב קירור תרמי המקנה לו אמינות, תוחלת חיים ארוכה, יעילות וחיסכון באנרגיה.

NCR RealPos 60

מחשב לקופה רושמת

NCR RealPos 60

NCR RealPos 60 הינו מחשב קופה – תחנת עבודה (POS terminal), בתכנון יעודי לעבודה בתחום הקמעונאות.
מחשב זה מצויד במחברים רבים המותאמים לכל היחידות החיצוניות המשלימות את העמדה, כגון: יציאות USB עם מתח עבודה למדפסת הקופה ולציוד הנלווה.

המחשב הינו מארז קומפקטי העשוי מיציקת אלומיניום ומהווה פתרון המשלב קירור תרמי מהפכני, יעילות בצריכת אנרגיה ועמידות לאורך שנים רבות.

ניתן להתקינו באופן אנכי או אופקי מתחת לדלפק או על קיר.