Voice Over Internet Protocol – VoIP

שיחות טלפון על גבי רשת האינטרנט או רשתות פרטיות בפרוטוקול IP , הפרוטוקול מאפשר ביצוע  שיחות פנימיות ושיחות חיצוניות.

מרכזיית IP

מרכזיה המופעלת ברשת המחשבים במשרד בפרוטוקול IP. שיחות פנימיות עוברות ברשת הפנימית (או דרך האינטרנט אם יש שלוחות מרוחקות),
ושיחות מחוץ לרשת החברה מתאפשרות באמצעות חיבור לרשת הטלפונייה הציבורית או באמצעות רשת האינטרנט.

טלפון IP

טלפון הכולל מעבד  והמתחבר באמצעות  רשת המחשבים הפנימית במשרד למרכזית IP. על הטלפון עצמו מוגדרת שלוחה וניתן להעתיקו ממקום למקום ברשת.

Soft phone

תוכנה שמותקנת על המחשב או הסמארטפון המתחברת למרכזיית IP והמאפשרת שימוש במחשב כשלוחה של המרכזייה. פתרון זה מאפשר ניידות  תוך שמירת החיבור למרכזייה.

 

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל-050-7258231
או באימייל: shaya@ncr.co.il 

סגירת תפריט
סגור נגישות