Teradata Unified Data Architecture – UDA

Teradata Unified Data Architecture - UDA 
בחר ומזג את טכנולוגיות ה- Big Data המתאימות לך במקום להתפשר על אחת מהן בלבד!

ארכיטקטורת Teradata Unified Data Architecture מאפשרת מתן פתרון טכנולוגי-כלכלי אופטימלי תוך שילוב בין:

*  שמירת הנתונים בהשקעה כספית נמוכה באמצעות Hortonworks Hadoop או Teradata Data Platform.

*  עיבוד הנתונים הלא-מובנים באמצעות ה- Integrated Discovery Platform, תוך שימוש בפטנט היחודי Aster Data SQL - MapReduce , להפעלת פונקציות MapReduce באמצעות שפת  SQL סטנדרטית.

*  הצלבת הנתונים עם נתונים מובנים באמצעות Joins עם טבלאות ב- Teradata Data Warehouse או מחסן מידע אחר .

ספריית פונקציות SQL- MapReduce עשירה, הכוללת תמיכה בכל סוגי הניתוחים האנליטיים המתקדמים כדוגמת Path Analysis, Graph Analysis , ניתוחי NLP, ניתוחי לוגים וכד’.

הגדלת מהירות פיתוח לוגיקת ניתוח הנתונים עד פי 5 יותר מהר בהשוואה ל- Hadoop בלבד וללא צורך בהחלפה/תוספת של כוח אדם.

יישומים מוצלחים אצל עשרות לקוחות מובילים בעולם, כדוגמת LinkedIn  ו- e-Bay.

פתרונות עסקיים לטיפול בתהליכי מכירה שננטשו בבנקאות ובביטוח, ניתוח אינטראקציות לקוח בבנקאות וטלקו, ניתוח גלישת לקוחות באינטרנט ועוד. -

Teradata Unified Data Architecture לחץ להגדלה
סגירת תפריט
נגישות
סגור נגישות