NCR SelfServ™ Checkout - עמדת מכירה בשירות עצמי

בעמדת Self Checkout זו באה לידי ביטוי המומחיות של NCR בטכנולוגיות השירות העצמי בתחום הפיננסי במשולב עם התחום הקמעונאי.
רקע זה הביא ליצירת הפתרון המיטבי לעמדת מכירה בשירות עצמי, גם בתחום הקמעונאות. עמדת מכירה זו, היא למעשה עמדת Self Checkout , שתוכננה ארגונומית, לנוחותו המירבית של הלקוח.
העמדה מצויידת באמצעים טכנולוגיים מגוונים לצורך סריקת המוצרים, שקילתם, אריזתם ותשלום עבורם במבחר אמצעי תשלום: שטרות, מטבעות, קופונים וכרטיסי אשראי.
ממשק המולטימדיה בעמדת ה- Self Checkout , מאפשרת להדריך את הלקוח באופן ברור ונהיר בכל מהלך ביצוע הפעולות. הקימעונאים מדווחים על ירידה של כ-40% בזמני המתנת הלקוחות בתור, ועל שיפור יעילות עמדת התשלום של כ-20%, לעומת עמדות מכירה המאויישות ע"י קופאי/ת.לקופה זו בשירות עצמי, לא נדרשת התערבות קופאי/ת, ומכאן החסכון גם בכוח אדם ובעלויות תפעוליות אחרות לרשת הקמעונאית.
מנגנוני האבטחה המתקדמים שבעמדת זו תוכננו ונבנו כדי למנוע גניבות והונאות.

 

♦ למפרט טכני של עמדת ה- Self Checkout אנא לחץ כאן...

 
NCR SelfServ™ Checkout - עמדת מכירה בשירות עצמי

למידע נוסף, נא לפנות לאיציק רזון, טלפון: 03-5265557 
או באימייל: razon@ncr.co.il

 
NCR SelfServ Checkout

בעמדת Self Checkout זו באה לידי ביטוי המומחיות של NCR בטכנולוגיות השירות העצמי בתחום הפיננסי במשולב עם התחום הקמעונאי.
רקע זה הביא ליצירת הפתרון המיטבי לעמדת מכירה בשירות עצמי, גם בתחום הקמעונאות. עמדת מכירה זו, היא למעשה עמדת Self Checkout , שתוכננה ארגונומית, לנוחותו המירבית של הלקוח.
העמדה מצויידת באמצעים טכנולוגיים מגוונים לצורך סריקת המוצרים, שקילתם, אריזתם ותשלום עבורם במבחר אמצעי תשלום: שטרות, מטבעות, קופונים וכרטיסי אשראי.
ממשק המולטימדיה בעמדת ה- Self Checkout , מאפשרת להדריך את הלקוח באופן ברור ונהיר בכל מהלך ביצוע הפעולות. הקימעונאים מדווחים על ירידה של כ-40% בזמני המתנת הלקוחות בתור, ועל שיפור יעילות עמדת התשלום של כ-20%, לעומת עמדות מכירה המאויישות ע"י קופאי/ת.לקופה זו בשירות עצמי, לא נדרשת התערבות קופאי/ת, ומכאן החסכון גם בכוח אדם ובעלויות תפעוליות אחרות לרשת הקמעונאית.
מנגנוני האבטחה המתקדמים שבעמדת זו תוכננו ונבנו כדי למנוע גניבות והונאות.

♦ למפרט טכני של עמדת ה- Self Checkout אנא לחץ כאן...

 
למידע נוסף, נא לפנות לאיציק רזון, טלפון: 03-5265557 
או באימייל: razon@ncr.co.il
סגירת תפריט
נגישות
סגור נגישות