NCR Personas M 86

תצורת הכספומט  NCR Personas M 86    הינה הנרחבת והמלאה ביותר מכל מכשירי הבנק האוטומטיים. תצורתו הנרחבת של המכשיר מאפשרת בצוע משולב של פעולות בנקאיות כספיות.

 

למידע נוסף, ניתן לפנות לאיתמר זילברמן
בטלפון:  03-5265569
או באימייל:  itamar@ncr.co.il

Clara Judkowsky

NCR Personas M 86
סגור נגישות