Migration of other Data Warehouses to Teradata

ה- Teradata Data warehouse נחשב המוביל בעולם ב- 10 שנים האחרונות לפי האנליסטים מובילים כגון Gartner Group. לכל יותר ויותר ארגונים מגיעים למסקנה שכדי לעבור ל- Teradata.
עקב כך Teradata ביצעה מעל 300 הסבות של מערכות Data Warehouse של ספקים אחרים ל- Teradata, תוך כדי כך צברה החברה ניסיון רב ופיתחה כלים אוטומטיים בביצוע הסבות של מערכות Data Warehouse אחרים ל-Teradata.


Teradata Migration Services הנו פתרון הכולל מתודולוגיה, מסמכים רלוונטיים, תוכניות עבודה, ותוכנה אוטומטית, שבעזרתם מבוצע חלק נכבד מתהליך ההסבה. הכלי החשוב והעיקרי הנו TMA- Teradata Migration Accelerator.

כלי זה מאפשר לבצע בצורה אוטומטית את הפעולות הבאות:


• העברה של סכימת נתונים (טבלאות, views, stored procedures, וכו') ל-Teradata.
• הגדרת חוקי המרה ל-Data Types.
• ייצוא הנתונים מה-Data Warehouse הקיים בארגון ל-Teradata.
• המרה אוטומטית של קוד SQL ממערכות המקור ל-SQL המתאים לריצה ב-Teradata.
• המרה של פונקציות, פרוצדורות וכו' לאובייקטים המקבילים ב-Teradata.
• מעקב אחר כל תהליכי ההמרה והסטטוסים שלהם.
• דיווח סטטוס, שגיאות וכו' לגבי תהליכי ההמרה.
• ביצוע בדיקות המרה.

כלי נוסף שנכלל בפתרון זה הנו Teradata Conversion Estimator. כלי זה מקבל נתונים רלוונטיים על הסביבה הקיימת, כגון: מספר טבלאות, מספר views, מספר תהליכי PLSQL, מספר Dynamic SQL, מספר פרוצדורות וכו' ומבצע הערכה של זמן ביצוע ההסבה והמשאבים הנדרשים.

 

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

 

סגירת תפריט
נגישות
סגור נגישות