Migration of other Data Warehouses to Teradata

ה- Teradata Data warehouse נחשב המוביל בעולם ב- 10 שנים האחרונות לפי האנליסטים מובילים כגון Gartner Group.
לכל יותר ויותר ארגונים מגיעים למסקנה שכדי לעבור ל- Teradata.
עקב כך Teradata ביצעה מעל 300 הסבות של מערכות Data Warehouse של ספקים אחרים ל- Teradata, תוך כדי כך צברה החברה ניסיון רב ופיתחה כלים אוטומטיים בביצוע הסבות של מערכות Data Warehouse אחרים ל-Teradata.


Teradata Migration Services הנו פתרון הכולל מתודולוגיה, מסמכים רלוונטיים, תוכניות עבודה, ותוכנה אוטומטית, שבעזרתם מבוצע חלק נכבד מתהליך ההסבה. הכלי החשוב והעיקרי הנו TMATeradata Migration Accelerator.

כלי זה מאפשר לבצע בצורה אוטומטית את הפעולות הבאות:

♦  העברה של סכימת נתונים (טבלאות, views, stored procedures, וכו') ל-Teradata.
♦  הגדרת חוקי המרה ל-Data Types.
♦  ייצוא הנתונים מה-Data Warehouse הקיים בארגון ל-Teradata.
♦  המרה אוטומטית של קוד SQL ממערכות המקור ל-SQL המתאים לריצה ב-Teradata.
♦  המרה של פונקציות, פרוצדורות וכו' לאובייקטים המקבילים ב-Teradata.
♦   מעקב אחר כל תהליכי ההמרה והסטטוסים שלהם.
♦  דיווח סטטוס, שגיאות וכו' לגבי תהליכי ההמרה.
♦  ביצוע בדיקות המרה.

כלי נוסף שנכלל בפתרון זה הנו Teradata Conversion Estimator. כלי זה מקבל נתונים רלוונטיים על הסביבה הקיימת, כגון: מספר טבלאות, מספר views, מספר תהליכי PLSQL, מספר Dynamic SQL, מספר פרוצדורות וכו' ומבצע הערכה של זמן ביצוע ההסבה והמשאבים הנדרשים. 

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

סגור נגישות

פנייתך נשלחה

תודה שפנית אלינו!