Microstrategy Social Network

כחברה מובילה בתחום, מיקרוסטרטג'י (Microstrategy)  מכירה בצורך ובחשיבות של שילוב נתוני הרשתות החברתיות באפליקציות ניתוח הנתונים בארגון.
רשתות אלה מכילות מידע רב, מפורט ועדכני.
לשם כך פיתחה החברה את הכלים הבאים, לשימוש במסגרת של פרויקט עצמאי או בשילוב עם Teradata Aster.


Alert Mobile Commerce Platform – אפליקציה המיועדת לתחום הקמעונאי, המאפשרת לארגון להציע אפליקציה מסחרית מתקדמת לשימוש סלולרי, תוך שבועות אחדים. האפליקציה מסייעת לארגון למכור יותר מוצרים, להציע שירות טוב יותר ולרכוש יותר לקוחות באמצעות פילוח על בסיס דמוגרפי, סלולרי, וקשרים חברתיים, אשר עד עתה לא היה נגיש ברמה מספקת לקמעונאים באינטרנט באופן זה.

יתרונות השימוש במערכת:
• גידול במכירות מוצרים ושיפור השירות ללקוח.
• הגדלת שביעות רצון הלקוחות ושיפור חווית הלקוח באינטראקציה שלו עם הארגון.
• חיזוק נאמנות הלקוח ורכישת לקוחות חדשים.
• ניתן להפיק דוחות אודות פעילות הלקוחות באפליקציה, וכן אודות האפקטיביות של כל מודעת פרסום. כמו כן, הפתרון יכול להיות מיושם בשילוב עם מערכת המסייעת לארגון להחליט באילו ערוצי פרסום באינטרנט כדאי יותר להשקיע, תוך ניתוח לא רק של הגעה לאתר אלא גם של השלמת תהליך רכישה מלא.

Wisdom – אפליקציה המסייעת בקליטת נתונים מהרשת: רשתות חברתיות, רשתות ממשל, אתרים מסחריים, אתרי מידע ומסמכים, וכו', תוך שילוב נתונים אלה במערך ה-BI בארגון, לצורך ניתוח, תמיכה בקבלת החלטות ויצירת יתרון תחרותי. למעשה, Microstrategy Wisdom מאפשר ליצור Market Intelligence Network רחבה ביותר.

יתרונות השימוש במערכת:
• קבלת תובנה עסקית מרשתות ענן Big Data: המערכת מאפשרת לקלוט נתונים דמוגרפיים, תחומי עניין, העדפות, וכד' של מיליוני אנשים. ניתן להעשיר פרופילים של אנשים ע"י הצלבה של נתוני מיקום מ-Google ו-Apple, לקבל הערכת הכנסה ממפקד האוכלוסין ומקורות מידע ציבוריים אחרים, למצוא תחומי עניין והעדפות מהרשת החברתית, ולקשר לקבוצות פסיכו-חברתיות מתאימות. בצורה זו ניתן לקבל תמונה מקיפה ושלמה על כל צרכן וצרכן.
• קליטת הנתונים ועיבודם נעשה במהירות: המערכת מעבדת את הנתונים בזמן אמת ומספקת תובנות עיסקיות שאינן זמינות במאמרים שפורסמו, או שדרוש זמן רב כדי להשיגן באמצעות סקרים. המערכת עונה לצורך הקיים בעולם השיווקי הדינאמי, ההולך ומתפתח, ומאפשרת לקיים תהליך של שאלות ותשובות אודות תחום נתון, כאשר שאלה נובעת מתשובה על שאלה קודמת.
• סגמנטציה מתוחכמת בהישג יד: באמצעות השימוש במנוע הסגמנטציה הקיים בכלי, המערכת מאפשרת לתחקר קבוצה ספציפית של אנשים. ארגונים יכולים לשלב בבחירה תכונות דמוגרפיות, פקטורים פסיכו-חברתיים, תחומי עניין (סגננן חיים), רייטינג חברתי, ולמעשה "אינסוף" נתונים, בהגדרת סגמנט באוכלוסיה.
• המערכת פועלת על פלטפורמת ה-BI של מיקרוסטרטג'י (Microstrategy), הבנויה בטכנולוגיה מתקדמת ביותר, עם ביצועים טובים ביותר.

Usher – רשת זיהוי באמצעות הסלולר, המאפשרת לארגונים להגדיר זיהוי ייחודי של העובדים בכניסה למערכות שונות בארגון, באמצעות הטלפון הסלולרי שלהם. ניתן להחליף מפתחות וכרטיסי עובד בזיהוי ייחודי אפליקטיבי, ניתן לגשת למסמכים רגישים באמצעות הזיהוי הייחודי בסלולרי, לבצע חתימה דיגיטלית, וגם לנתח את נתוני המערכת ולהבין את פעולות העובדים והמיקום שלהם.

יתרונות השימוש במערכת:
• האפשרות להזדהות בטלפון האישי מאפשרת לבצע את פעולת ההזדהות ביתר קלות וזמינות.
• הזיהוי באמצעות הטלפון הסלולרי מבטיח זיהוי אמיתי, תוך שהוא פשוט ובטוח.
• המערכת מאפשרת לוותר על כרטיסי עובד, מפתחות וכד', ולבצע את הפעולות שמבוצעות על ידיהם באמצעות הטלפון האישי של העובד.
• ניתן לנתח את הנתונים, להבין את פעולות העובדים בארגון ולדעת את מיקומם.

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

סגור נגישות