Data Warehouse & BI systems

Data Warehouse

החטיבה למערכות (Data Warehouse & Business Intelligence (BI בחברת מיטווך מתמקדת במכירה, יישום ובמתן שירותי תחזוקה ותמיכה, למשפחת מוצרי Aster Data ,Teradata Hortonworks Hadoop  ו- Microstrategy. החטיבה מיישמת פרויקטים ואפליקציות בתחומים אלה אצל לקוחותיה וכן מפתחת אפליקציות עסקיות על בסיס טכנולוגיות אלה, אשר מספקות תוצרים עסקיים לארגונים גדולים, בינוניים וקטנים. הפרויקטים המיושמים על ידי החטיבה מהווים אבן יסוד בניהול מודרני ואפקטיבי של פעילויות עיסקיות רבות.

 

מושגים מהעולם ה- DW וה- BI

                   

 
למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
 או באימייל: tal@ncr.co.il 

 

 

נגישות