Teradata – Data Warehouse & Applications

חברת Teradata מתמקדת ופועלת אך ורק בפיתוח טכנולוגיה ופתרונות ב- (Data Warehouse (DW/DWH ו- Big Data. החברה עושה זאת כבר עשרות שנים ולכן הצליחה לאורך השנים לשמור על מובילות טכנולוגית בתחומים אלו, הבאה לידי ביטוי בפטנטים רבים הרשומים על שמה ובהערכה רבה שהיא מקבלת מהאנליסטים. חברת Teradata חווה גם פריחה כלכלית בשנים האחרונות ועדות לכך ניתן לראות בהכפלת מספר הלקוחות, גם ע"י הסבה של  DW / DWHData Warehouse ) של ספקים אחרים אל Teradata, בכדי להנות מהיתרונות של החברה. עדות נוספת לשגשוג ניתן לראות בקפיצה של המניה במאות האחוזים בשנים האחרונות ובגידול דו-סיפרתי במכירות עד למחזור מכירות של יותר כ- 2.5 מיליארד דולר שנתי.


Teradata פונה כיום לארגונים גדולים, בינוניים וקטנים, עם מגוון רחב של פלטפורמות ופתרונות תוכנה בלבד (Software Only) בשילוב או ללא שילוב עם  Hortonworks Hadoop, תוך שימוש באפליקציות יעודיות בתחום ניהול מערך השיווק (Integrated Marketing Management \ Campaing Management ) , פרויקטים למניעת נטישה בסלולר ובבנקאות ועוד.
לחברת Teradata ישנו Vision חדשני הקרוי UDA –  Unified Data Architecture  המשלב בסביבה עסקית אחת את Teradata Aster יחד עם Hortonworks Hadoop ובשילוב עם Teradata DB תוך ניצול היתרונות של כל אחת מהטכנולוגיות לעיל ואשר ממומש בפועל באופנים שונים בעשרות פרויקטים ברחבי העולם. בין היתר מותקנות מערכות של חברת Teradata בארגונים גדולים כגון Apple , eBay , LinkedIn, אך גם בארגונים בינוניים וקטנים.

 

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

Teradata – Data Warehouse & Applications

חברת Teradata מתמקדת ופועלת אך ורק בפיתוח טכנולוגיה ופתרונות ב- (Data Warehouse (DW/DWH ו- Big Data. החברה עושה זאת כבר עשרות שנים ולכן הצליחה לאורך השנים לשמור על מובילות טכנולוגית בתחומים אלו, הבאה לידי ביטוי בפטנטים רבים הרשומים על שמה ובהערכה רבה שהיא מקבלת מהאנליסטים. חברת Teradata חווה גם פריחה כלכלית בשנים האחרונות ועדות לכך ניתן לראות בהכפלת מספר הלקוחות, גם ע"י הסבה של  DW / DWHData Warehouse ) של ספקים אחרים אל Teradata, בכדי להנות מהיתרונות של החברה. עדות נוספת לשגשוג ניתן לראות בקפיצה של המניה במאות האחוזים בשנים האחרונות ובגידול דו-סיפרתי במכירות עד למחזור מכירות של יותר כ- 2.5 מיליארד דולר שנתי.


Teradata פונה כיום לארגונים גדולים, בינוניים וקטנים, עם מגוון רחב של פלטפורמות ופתרונות תוכנה בלבד (Software Only) בשילוב או ללא שילוב עם  Hortonworks Hadoop, תוך שימוש באפליקציות יעודיות בתחום ניהול מערך השיווק (Integrated Marketing Management \ Campaing Management ) , פרויקטים למניעת נטישה בסלולר ובבנקאות ועוד.
לחברת Teradata ישנו Vision חדשני הקרוי UDA –  Unified Data Architecture  המשלב בסביבה עסקית אחת את Teradata Aster יחד עם Hortonworks Hadoop ובשילוב עם Teradata DB תוך ניצול היתרונות של כל אחת מהטכנולוגיות לעיל ואשר ממומש בפועל באופנים שונים בעשרות פרויקטים ברחבי העולם. בין היתר מותקנות מערכות של חברת Teradata בארגונים גדולים כגון Apple , eBay , LinkedIn, אך גם בארגונים בינוניים וקטנים.

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

סגור נגישות

פנייתך נשלחה

תודה שפנית אלינו!