Integrated Marketing Management - IMM

IMM2

IMM – Integrated Marketing Management הינה מערכת לניהול משאבים, ניהול קמפיינים שיווקיים , ניהול החלטות וזמן אמת בצורה הוליסטית שנבנתה על בסיס ניסיון רב שנים בארגונים רבים ברחבי העולם והתאמה לצורכיהם השיווקיים. המערכת מבוססת על Data Warehouse המכיל נתונים מפורטים ומעודכנים, שמספקים תמונה מקיפה ואחידה על הלקוח.

המערכת מאפשרת לנתח את התנהגות הלקוחות, להגדיר סגמנטים ממוקדים ולפנות אליהם בזמן המתאים ביותר עבורם, באופן אפקטיבי. ניתן להגדיר מבצעים שונים והצעות שונות ללקוח, הנשלחות אל כל ערוצי השיווק בארגון, כדוגמת מוקדי שירות טלפוניים, סניפים, אתר האינטרנט, אימיילים, SMS, תוך הקפדה על תדירות הפניה, התאמת המסר לערוץ השיווק הספציפי ושיקוף צרכים כלל ארגוניים (לא רק צרכים שיווקיים) תוך שילוב ניתוח פעולות של הלקוח בזמן אמת. תגובות הלקוחות נקלטות חזרה במערכת, לצורך המשך תהליך ההתקשרות הרב-שלבי על בסיס ניתוח הנתונים, תוך היזון חוזר להגברת יעילות הפניה בעתיד. כמו כן, המערכת מאפשרת ניהול קמפיינים ארגוניים מהיבטי התקציב , המשאבים , לוחות זמנים, תהליכי ההחלטה (Work Flows) , ה- Assets השיווקיים, וכד'.

מרכיבי המערכת ויתרונות השימוש בה:

Teradata Database – מחסן הנתונים של Teradata מהווה את הבסיס ל-ARM, המאפשר ניתוח מעמיק ומקיף של פעילות הלקוחות, עבור כל לקוח ולקוח באופן פרטני. בנוסף, רוב התהליכים מתבצעים בבסיס הנתונים, הפועל בטכנולוגיה מקבילית ומבטיח רמת ביצועים גבוהה ביותר. ניתן בהחלט להשתמש בבסיס נתונים Teradata בתצורה "צנועה" וזולה במידה וקיים Data Warehouse ארגוני אחר. כמו כן, קיימת גם גרסה אשר יכולה לפעול על בסיסי נתונים אחרים עבור ארגונים קטנים ובינוניים.

ניתוח נתונים אקטיבי (Actionable Analytics) – כלי ניתוח נתונים המאפשרים לנתח את הלקוחות, המבצעים וההצעות. ניתן לזהות הזדמנויות להתקשרות עם לקוחות, לזהות את ההצעות הרלוונטיות לכל לקוח ולקוח, ולנהל לקוחות בסגמנטים.

המערכת מאפשרת הגדרת מבצעים על פרטיהם השונים: סוג המבצע (מבצע חד-שלבי או רב-שלבי המנהל דיאלוג עם הלקוח, מבצע חד ערוצי או רב ערוצי, מבצע מבוסס אירוע -Event Based, וכד'), הגדרה של סגמנטים של לקוחות היעד למבצע, ובכלל זה שילוב רשימות מיובאות, ועוד.

ניהול הצעות (Offer Management) – המערכת מאפשרת לאתר את ההצעה האופטימאלית ללקוח בנקודת זמן ובערוץ מסוים, תוך התחשבות בכלל האילוצים של הארגון. לדוגמא: בשעות העומס במוקד השירות, יתכן ותוצע הצעה שרווחיותה נמוכה יותר, אך משך הזמן להציע אותה הינו קצר.

ניהול האינטראקציות (Interaction Management) – כלי המאפשר העברת הנתונים ממערכת ניהול המבצעים אל הערוצים, לביצוע ההתקשרות עם הלקוח. לאחר קבלת התגובות הן נקלטות חזרה במערכת ניהול המבצעים, לצורך המשך תהליך ההתקשרות וניתוח נתונים.

אופטימיזציה של התקשרויות (Communication Optimization) – כלים המאפשרים להגדיר חוקים עיסקיים לתעדוף של מבצעים והצעות, התאמת ערוצים ללקוחות, התחשבות ב-over contact, התחשבות בקיבולת ערוצים, ועוד.

Marketing Resource Management – מערכת המשלימה ומשלבת בין ה-CRM התפעולי ל-CRM האנליטי ומהווה מסגרת עבודה לכל תהליכי השיווק. המערכת כוללת תכנון ותקצוב, תהליכי עבודה, דוחות ועוד.

Inbound Marketing – פתרון ה- Aprimo Real Time Interaction Manager) ARTIM) הינו "מנוע" המשלב נתונים בזמן אמת אודות התנהגות הלקוח יחד עם נתונים היסטוריים מה-Data Warehouse וממערכות אחרות, בכדי לבחור בזמן אמת את ההצעה המתאימה ביותר ללקוח, או לתקף מחדש את דירוג ההצעות שבוצע כבר ע"י מערכת ניהול המבצעים. כאשר הלקוח יוצר קשר עם הארגון בערוץ כלשהו, המערכת משלבת את התנאים העכשויים הרלבנטיים ומציגה בפניו, או בפני נציג השירות המטפל בו, הצעה אופטימאלית לנקודת הזמן של ההתקשרות, באופן מיידי, על סמך נתוני זמן אמת עדכניים ביותר.

Single View of the Customer – השילוב של Data Warehouse כלל ארגוני יחד עם נתוני זמן אמת אודות התנהגות הלקוח, מספק תמונה מקיפה, מעמיקה ועדכנית ביותר על הלקוח, לצורך שימושים עסקיים מגוונים.

מודולאריות (Modular) – המערכת מודולארית, וככזו מאפשרת להתחיל עם מספר רכיבים מצומצם ולהתרחב בהתאם לצורכי הארגון. ניתן גם ליישם רק את תוכנת Aprimo Real Time Interaction Manager) ARTIM), תוך שילובה עם תוכנה ניהול קמפיינים אחרת שאף אינה מבוססת על Teradata.

המערכת מבוססת WEB – ידידותית מאוד למשתמש, כך שניתן להטמיע אותה בקלות וללא ידע טכני עמוק מתקדם.

ארכיטקטורה – המערכת בנויה בארכיטקטורה מבוססת פלטפורמת JEE ו-Web ,Service המאפשרת התאמה והתקשרות למערכות משיקות שקיימות בארגון, בצורה קלה.

 

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

 

סגירת תפריט
סגור נגישות