ציוד נלווה למערכות תשלום לנקודות מכירה – מדפסות קופה

מדפסות קופה משולבות: המכילות שתי מדפסות ביחידה אחת. 

מדפסת קופה משולבת, המכילה שתי מדפסות ביחידה אחת. מדפסת אחת מדפיסה תלוש ללקוח על נייר תרמי, ומדפסת שנייה היא מדפסת סיכות שנועדה להדפסה על מסמכים ושיקים.
ניתן לכלול ביחידה זו קורא מובנה לקריאת מסמכים ושיקים, ההופך את המסמך באופן אוטומטי על צידו השני ומבצע החתמה על גבי השיק. המדפסת הינה בעלת חדות גבוהה של הדפסת טקסט וגרפיקה.

מדפסת קופה משולבת, המכילה שתי מדפסות ביחידה אחת. מדפסת אחת מדפיסה תלוש ללקוח על נייר תרמי – משני צדי הנייר, כלומר: מחלקת את החשבון לשני צדי הנייר, או: מדפיסה את החשבון על צד אחד של הנייר ומדפיסה הדפסה אחרת (למשל: פרסומות) על גבי הצד השני. מדפסת שנייה היא מדפסת סיכות, להדפסת מיסמכים ושיקים, ההופכת את המסמך באופן אוטומטי על צידו השני ומבצעת החתמה על גבי המסמך (השיק). קיימת אפשרות לכלול ביחידה זו קורא מובנה לקריאת מיסמכים ושיקים (MICR) ברזולוציה גבוהה.

מדפסת קופה תרמית מהירה שמדפיסה תלוש ללקוח. באפשרותה להדפיס בשני צבעים על תלוש הלקוח בהתאם לנדרש.
המדפסת כוללת סכין חיתוך לנייר. החלפת הנייר פשוטה ביותר. המדפסת הינה בעלת חדות גבוהה של הדפסת טקסט וגרפיקה.

המדפסת מיישמת את טכנולוגיית ההדפסה התרמית של הדור החדש במדפסות קופה. 
מדפיסה תלוש ללקוח על נייר תרמי – בשני צדי הנייר, כלומר: מחלקת את החשבון לשני צדי הנייר, או אפשרות נוספת: מדפיסה את החשבון על צד אחד של הנייר ומדפיסה הדפסה אחרת (למשל: פרסומות) על הצד השני של הנייר, בו זמנית.

מדפסת להדפסת תוויות מדבקות. תומכת בגלילי נייר תרמי בגודל של 58 מ"מ ו- 80 מ"מ. המדפסת מתפקדת בתור מדפסת תוויות מדבקות וגם מדפסת קבלות על נייר תרמי, הבחירה מתבצעת אוטומטית על ידי חיישן שמזהה את סוג הנייר שהוכנס למדפסת. יתרון זה מאפשר גמישות בהעברת המדפסת לשימוש בשני תפקידים שונים, במידת הצורך, בכל מקום בחנות ללא כל צורך להגדירה מחדש.
חיבור אוטומטי RS232 USB או Ethernet.

RealPOS 7199 מדפיסה טקסט חד, בקצב של 355 מ"מ או 14 אינץ' לשנייה וגרפיקה חדה ב-16 רמות של גווני אפור. המדפסת בעלת חדות גבוהה של הדפסת טקסט וגרפיקה.​

ציוד נלווה למערכות תשלום לנקודות מכירה – מדפסות קופה

מדפסות קופה משולבות: המכילות שתי מדפסות ביחידה אחת. 

מדפסת קופה משולבת, המכילה שתי מדפסות ביחידה אחת. מדפסת אחת מדפיסה תלוש ללקוח על נייר תרמי, ומדפסת שנייה היא מדפסת סיכות שנועדה להדפסה על מסמכים ושיקים.
ניתן לכלול ביחידה זו קורא מובנה לקריאת מסמכים ושיקים, ההופך את המסמך באופן אוטומטי על צידו השני ומבצע החתמה על גבי השיק. המדפסת הינה בעלת חדות גבוהה של הדפסת טקסט וגרפיקה.

מדפסת קופה משולבת, המכילה שתי מדפסות ביחידה אחת. מדפסת אחת מדפיסה תלוש ללקוח על נייר תרמי – משני צדי הנייר, כלומר: מחלקת את החשבון לשני צדי הנייר, או: מדפיסה את החשבון על צד אחד של הנייר ומדפיסה הדפסה אחרת (למשל: פרסומות) על גבי הצד השני. מדפסת שנייה היא מדפסת סיכות, להדפסת מיסמכים ושיקים, ההופכת את המסמך באופן אוטומטי על צידו השני ומבצעת החתמה על גבי המסמך (השיק). קיימת אפשרות לכלול ביחידה זו קורא מובנה לקריאת מיסמכים ושיקים (MICR) ברזולוציה גבוהה.

מדפסת קופה תרמית מהירה שמדפיסה תלוש ללקוח. באפשרותה להדפיס בשני צבעים על תלוש הלקוח בהתאם לנדרש.
המדפסת כוללת סכין חיתוך לנייר. החלפת הנייר פשוטה ביותר. המדפסת הינה בעלת חדות גבוהה של הדפסת טקסט וגרפיקה.

המדפסת מיישמת את טכנולוגיית ההדפסה התרמית של הדור החדש במדפסות קופה. 
מדפיסה תלוש ללקוח על נייר תרמי – בשני צדי הנייר, כלומר: מחלקת את החשבון לשני צדי הנייר, או אפשרות נוספת: מדפיסה את החשבון על צד אחד של הנייר ומדפיסה הדפסה אחרת (למשל: פרסומות) על הצד השני של הנייר, בו זמנית.

מדפסת להדפסת תוויות מדבקות. תומכת בגלילי נייר תרמי בגודל של 58 מ"מ ו- 80 מ"מ. המדפסת מתפקדת בתור מדפסת תוויות מדבקות וגם מדפסת קבלות על נייר תרמי, הבחירה מתבצעת אוטומטית על ידי חיישן שמזהה את סוג הנייר שהוכנס למדפסת. יתרון זה מאפשר גמישות בהעברת המדפסת לשימוש בשני תפקידים שונים, במידת הצורך, בכל מקום בחנות ללא כל צורך להגדירה מחדש.
חיבור אוטומטי RS232 USB או Ethernet.

RealPOS 7199 מדפיסה טקסט חד, בקצב של 355 מ"מ או 14 אינץ' לשנייה וגרפיקה חדה ב-16 רמות של גווני אפור. המדפסת בעלת חדות גבוהה של הדפסת טקסט וגרפיקה.​

למידע נוסף, ניתן לפנות לקובי
050-7257281 / kobish@ncr.co.il

סגור נגישות

פנייתך נשלחה

תודה שפנית אלינו!