יישומי וידאו לרפואה ניידת

פתרונות וידאו לשיפור תוצאות עבור מטופלי חוץ

פתרונות וידאו רפואיים וירטואליים מאפשרים לחולה נגישות לשירותי רפואה ניידת כולל ייעוץ מרופאים מומחים, ניהול טוב יותר של טיפול בחולים כרוניים
ע"י מעקב מרחוק, הפחתת אשפוזים חוזרים בלתי נחוצים ומתן מענה למצבי היחלשות של מטופלים.

  • ייעוץ רופא מומחה ללא צורך לעבור דרך רופא המשפחה
  • התייעצויות עם הרופא המטפל
  • נגישות לרופא מומחה לפי דרישה
  • טיפול חירום 24/7 לפי דרישה

יתרונות
הרחבת נגישות החולה לטיפול רפואי
שיפור נגישות לטיפול מומחה על ידי תיאום התייעצות מרחוק

שיפור תוצאות עבור חולים כרוניים
פישוט תהליכי טיפול בחולים כרוניים ותיאום טיפולים

הפחתת הצורך בהגעה לחדר מיון ובאשפוזים חוזרים
התערבות מונעת מוקדמת על ידי טיפול בחולה בביתו

שיפור שביעות רצון המטופלים
גישה קלה ונוחה לטיפולים שגרתיים

למידע נוסף, ניתן לפנות לamnon@ncr.co.il
או למשרד: 1-800-22-43-11 / 03-6186880

יישומי וידאו לרפואה ניידת

פתרונות וידאו לשיפור תוצאות עבור מטופלי חוץ

פתרונות וידאו רפואיים וירטואליים מאפשרים לחולה נגישות לשירותי רפואה ניידת כולל ייעוץ מרופאים מומחים, ניהול טוב יותר של טיפול בחולים כרוניים ע"י מעקב מרחוק, הפחתת אשפוזים חוזרים בלתי נחוצים ומתן מענה למצבי היחלשות של מטופלים.

 *  ייעוץ רופא מומחה ללא צורך לעבור דרך רופא המשפחה
 *  התייעצויות עם הרופא המטפל
 *  נגישות לרופא מומחה לפי דרישה
 *  טיפול חירום 24/7 לפי דרישה

יתרונות
הרחבת נגישות החולה לטיפול רפואי
שיפור נגישות לטיפול מומחה על ידי תיאום התייעצות מרחוק

שיפור תוצאות עבור חולים כרוניים
פישוט תהליכי טיפול בחולים כרוניים ותיאום טיפולים

הפחתת הצורך בהגעה לחדר מיון ובאשפוזים חוזרים
התערבות מונעת מוקדמת על ידי טיפול בחולה בביתו

שיפור שביעות רצון המטופלים
גישה קלה ונוחה לטיפולים שגרתיים

למידע נוסף, ניתן לפנות ל
amnon@ncr.co.il /
1-800-22-43-11 / 03-6186880

סגירת תפריט
סגור נגישות