יישומי וידאו לטיפול לאחר אשפוז

שיפור תוצאות למטופלים לאחר שחרורם מאשפוז

רוב המערכות הרפואיות כיום כבר הטמיעו פתרונות כלשהם בתחום הטלמדיסין במחלקות האשפוז, אבל מה קורה לאחר שהמטופל משתחרר?

פתרונות וידאו רפואיים וירטואליים בקהילה מאפשרים למערכת הרפואית לשפר תוצאות, להקטין עלויות ולשפר שביעות רצון בקרב המטופלים באמצעות מעקב שגרתי מרחוק, תיאום טיפולים למקרים מורכבים וניהול הטיפול בחולים כרוניים.

  • תיאום טיפולים וירטואלי להבטחת מעקב שגרתי ראוי אחר המטופל
  • מעקב מרחוק ופגישות פוסט אשפוזיות וירטואליות עם רופא
  • ניהול טיפולים וירטואלי לחולים במחלות מורכבות
  • ביקור רופאים וירטואלי במחלקות אשפוז יום או מרכזים רפואיים

יתרונות
הפחתת אשפוזים חוזרים
שיפור אופן הטיפול מרחוק בחולים כרוניים

שימוש אופטימלי במשאבים
הגדלת תכיפות מפגשי רופא-מטופל תוך הפחתת עלויות

שיפור עמידה בדרישות רפואיות פוסט אשפוזיות מצד המטופל
אפשרויות קלות ונוחות למפגשים עם מטופלים

הרחבת נגישות החולים לטיפול
הרחבת הגישה של המערכת הרפואית למתקני אשפוז יום ולטיפול בקהילה

למידע נוסף, ניתן לפנות ל:  amnon@ncr.co.il
או למשרד: 1-800-22-43-11 / 03-6186880

סגור נגישות